Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng Toàn thời gian

2022-10-06 17:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 7863
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

 1. Triển khai chương trình đánh giá chất lượng dịch vụ; tổ chức khắc phục, phòng ngừa các Điểm không phù hợp; báo cáo, phân tích thông tin CLDV toàn hàng;
 2. Xây dựng bộ tiêu chí SLA, 5S, tổ chức triển khai và đánh giá định kỳ;
 3. Thực hiện chương trình đo lường sự hài lòng của khách hàng (CSM);
 4. Lập tiêu chuẩn và tổ chức đánh giá kỹ năng tư vấn sản phẩm, dịch vụ,…;
 5. Đánh giá chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm, dịch vụ, quy trình;
 6. Quản lý chương trình đo lường chất lượng Khách hàng bí mật;
 7. Kiểm soát khiếu nại/phàn nàn của khách hàng, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia giải quyết khiếu nại phàn nàn của khách hàng;
 8. Xây dựng quy trình chương trình khảo sát đối thủ, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, công cụ kiểm soát CLDV và cải tiến công cụ quản lý chất lượng dịch vụ;
 9. Tham gia các dự án cải tiến: cơ sở vật chất, Hình ảnh thương hiệu, truyền thông chất lượng dịch vụ, quy trình dịch vụ; CLDV nhân sự…
 10. Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, triển khai áp dụng toàn hệ thống và đo lường CXI; Nâng cao trải nghiệm khách hàng kênh vật lý và các kênh khác của Ngân hàng;
 11. Tham gia Xây dựng tiêu chuẩn và phần mềm đo lường CLDV các kênh tiếp xúc trực tiếp với KH, kênh NHS;
 12. Đào tạo, huấn luyện CLDV, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho bộ phận làm việc tại Sàn giao dịch;
 13. Tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực nhân sự;
 14. Có hiểu biết và kinh nghiệm đo lường về BSC, KPI;
 15. Tham gia Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ kiểm soát chất lượng, Setup để vận hành trong tổ chức đạt hiệu lực và hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

 1. Yêu cầu Tốt nghiệp Ngành Quản lý chất lượng, TCNH, QTKD…, kinh nghiệm ngân hàng, tư duy hệ thống, có khả năng văn bản tốt;
 2. Có chứng chỉ đào tạo: Chuyên gia đánh giá nội bộ, quản lý chất lượng…;
 3. Kinh nghiệm QLCL Ngân hàng từ 4 năm trở lên;
 4. Chức danh: Chuyên viên Quản lý chất lượng DVKH - Cấp 2 tương đương CV cao cấp, Lương và Chế độ đãi ngộ hấp dẫn và cạnh tranh, môi trường làm việc năng động – sáng tạo.
 5. Ưu tiên nam.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB