Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản lý chuyển đổi - Văn phòng Quản lý dự án Toàn thời gian

2022-08-31 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   20 views Reference: 6365
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc theo phân công của TP bao gồm một hoặc một số các mảng công việc trong các hoạt động như sau:

Nhiệm vụ chuyên môn

  • Tham gia hỗ trợ xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý các Dự án/Sáng kiến theo quy chuẩn được quy định tại Quy định quản lý dự án;
  • Phối hợp thực hiện giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của các Dự án/Sáng kiến; theo dõi và đôn đốc quá trình cũng như kết quả thực hiện của các Dự án/Sáng kiến
  • Hỗ trợ tham gia nghiên cứu, phân tích và đề xuất với Trưởng/Phó phòng, Ban lãnh đạo VP QLDA các nội dung cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu của Dự án/Sáng kiến cũng như giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai của Dự án/Sáng kiến;
  • Thực hiện tiếp nhận các thông tin, cập nhật tình hình thực hiện từ các Dự án/Sáng kiến và tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu;
  • Thực hiện hỗ trợ xây dựng nội dung báo cáo Ban triển khai dự án định kỳ
  • Thực hiện các công việc, nội dung được giao theo sự phân công của lãnh đạo trực tiếp và Ban lãnh đạo VP QLDA

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán.
  • Ưu tiên có hiểu biết về quản lý dự án; các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
  • Có tối thiểu kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Kỹ năng, phẩm chất: xử lý tình huống, làm việc nhóm, báo cáo thuyết trình; chịu áp lực cao, phân tích, sáng tạo; đàm phán, thiết lập mối quan hệ.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).