Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Hà Nội Toàn thời gian

2022-10-12 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 8009
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch cá nhân/nhóm theo phân công của lãnh đạo. Báo cáo định kỳ và kịp thời báo cáo các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
 • Thực hiện tiếp nhận, quản lý và chịu trách nhiệm đối với danh mục hồ sơ khách hàng thuộc phạm vi được phân công.
 • Độc lập tác nghiệp trong phạm vi công việc được giao như: Phân tích khoản nợ; xây dựng phương án xử lý và trực tiếp triển khai phương án quản lý, xử lý, thu hồi, cơ cấu, tái cấu trúc khoản nợ, khoản đầu tư, tài sản khác.
 • Bàn giao hồ sơ cho cán bộ HT.QLKH để quản lý, sắp xếp, chuẩn hóa theo quy định sau khi đã rà soát đầy đủ thông tin và có báo cáo đánh giá.
 • Đầu mối chịu trách nhiệm cập nhật và theo dõi trạng thái xử lý các khoản nợ thuộc danh mục được giao; Phối hợp với cán bộ TT, TGTS, HT.QLKH để xây dựng và triển khai phương án XLN.
 • Triển khai các chương trình giúp tăng tỉ lệ nợ được thu hồi trong danh mục các khoản vay quá hạn của Ngân hàng; Phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các biện pháp thu hồi nợ.
 • Tuân thủ các quy định về rủi ro hoạt động được đề cập trong các chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng
 • Đề xuất ý kiến/nhận xét với các dự thảo thay đổi trong chính sách;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Tổ/ Phòng/ Khối.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp dại học các chuyên ngành như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế;
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về xử lý tín dụng, đầu tư, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật;
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực liên quan như: pháp chế, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định, định giá…; hoặc có kinh nghiệm tại các tổ chức hành nghề luật sư, mua bán nợ, công an.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Có kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống, thành thạo tin học văn phòng. Có đạo đức nghề nghiệp tốt.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).