Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối KHCN Toàn thời gian

2022-09-23 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   4 views Reference: 7078
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

. Đánh giá phân loại rủi ro danh mục tín dụng tại Khối KHCN

•Rà soát, quản lý danh mục Khách hàng cho vay.

•Tư vấn cho Ban Lãnh đạo Khối điều chỉnh danh mục tín dụng phù hợp với từng thời kỳ.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản tín dụng cá nhân

•Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khoản tín dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

•Giám sát thường xuyên để phát hiện các khoản tín dụng bất thường, kiến nghị đối với ĐVKD và báo cáo Ban Lãnh đạo Khối để nhằm quản lý và nâng cao chất lượng nợ tại Khối KHCN.

•Phân luồng khoản vay sau giám sát nhằm đưa ra các biện pháp ứng xử phù hợp với khoản vay.

•Phối hợp với KTNB để đôn đốc, theo dõi ĐVKD báo cáo về tình hình khắc phục sau KTNB.

•Xây dựng tiêu chí xếp hạng Chi nhánh theo chất lượng tín dụng và thực hiện đánh giá định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm nghiệp vụ QTRR ngân hàng hoặc 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu, có kiến thức tốt về nghiệp vụ tín dụng và các VBPL liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.

Kỹ năng, phẩm chất:

üKỹ năng nhận biết & xây dựng giải pháp kiểm soát rủi ro tốt.

üKỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Kỹ năng phân tích tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).