Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 2 Mảng tín dụng Toàn thời gian

2022-09-07 17:27   Ngân hàng   Toàn Quốc   5 views Reference: 6528
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

'- Chủ động thiết lập kế hoạch công việc của bản thân, triển khai và thực hiện theo nhiệm vụ được giao
- Hướng dẫn và kiểm soát công việc của các chuyên viên trong nhóm nhỏ được phân công
- Thực hiện xây dựng/tham gia xây dựng chính sách, quy định, quy trình … về quản lý rủi ro công nghệ thông tin tại SHB
- Thực hiện xây dựng/tham gia xây dựng các công cụ nhận diện, đánh giá, đo lường, giám sát và báo cáo liên quan đến rủi ro hoạt động CNTT
- Đánh giá rủi ro CNTT khi triển khai sản phẩm/dịch vụ, dự án mới hoặc thay đổi CNTT
- Triển khai chương trình đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (RCSA) mảng CNTT.Quản lý danh mục rủi ro CNTT của SHB, đề xuất các giải pháp giảm thiểu, kiểm soát rủi ro phù hợp. Phối hợp với Khối Công nghệ xử lý các rủi ro trọng yếu.
- Triển khai quy trình xác định , báo cáo, theo dõi và giám sát các chỉ số rủi ro chính (KRIs) mảng CNTT
- Ghi nhận, phân tích, đánh giá nguyên nhân gốc các sự kiện/ tổn thất rủi ro hoạt động phát sinh, đề xuất giải pháp và giám sát tiến độ kế hoạch hành động
- Giám sát vận hành hệ thống chống thất thoát dữ liệu (DLP)
- Rà soát, giám sát việc triển khai BCP/DRP của Khối CNTT
- Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin hoặc tương đương

2. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, 01 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động hoặc QLRR CNTT. Kiến thức tốt về văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản, các quy trình, quy định có liên quan đến hoạt động CNTT tại Ngân hàng.

3. Có kiến thức chuyên môn về CNTT hoặc kiến thức về an toàn bảo mật thông tin hoặc QLRR CNTT.
- Hiểu biết các hệ thống/chương trình/phần mềm/ ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Có khả năng tự nhận diện rủi ro tốt, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro mang tính chất thực tiễn cao.

4. Có khả năng quản lý tiến độ công việc trong các điều kiện áp lực cao.

5. Thể hiện khả năng dẫn dắt nhóm và kết quả công việc hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB