Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên quản lý tài sản - Làm việc tại Hà Nội Toàn thời gian

2022-09-06 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6489
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

  • Quản lý và theo dõi các TSCĐ, CCDC, thiết bị máy móc, TS và công cụ khác tại HO và CN;
  • Quản lý và theo dõi các TS thuộc sở hữu của NH và trụ sở đi thuê (giấy tờ pháp lý, hợp đồng, diện tích, diện tích văn phòng, thời hạn thuê);
  • Đầu mối thực hiện thanh lý TSCĐ, CCDC cụ tại HO và hướng dẫn, giám sát cán bộ CN triển khai thực hiện thanh lý tài sản;
  • Thực hiện cập nhập thông tin TS trên thực tế khớp với phần mềm phục vụ kịp thời các báo cáo, thống kê;
  • Triển khai trực tiếp hoặc thông qua NCC dịch vụ bên ngoài thực hiện khai thác, kinh doanh HO và văn phòng các chi nhánh phần diện tích không sử dụng hết và các lợi ích khác (quảng cáo, địa điểm đặt BTS, ATM…);
  • Đầu mối tìm kiếm, đề xuất và ký hợp đồng thuê văn phòng làm việc cho các đơn vị tại HO, CN và địa điểm đặt ATM;
  • Báo cáo tình trạng TS, hợp đồng thuê văn phòng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu;
  • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng/Lãnh đạo phòng HCTH phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

Kiến thức chuyên môn: Nắm vững quy định liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc hành chính quản trị, tài sản.

Kỹ năng, phẩm chất: Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm trong công việc. Nhiệt tình, cẩn thận. Kỹ năng giao tiếp khá. Khả năng làm việc độc lập và tổ chức sắp xếp công việc tốt. Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và các hệ thông phần mềm quản lý tài sản. Năng động, có sức khỏe tốt.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).