Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên quản lý thay đổi (Junior Change Analyst) - Khối Ngân hàng số Toàn thời gian

2022-10-06 17:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 7867
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện nghiên cứu, phân tích và tạo báo cáo phân tích tác động thay đổi, kế hoạch quản lý thay đổi và các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ quản lý
thay đổi cho các squad được phân công. Đầu mối xử lý các vấn đề liên quan tới chuyên môn quản lý thay đổi, phối hợp với Product Owner để xác định
các nút thắt trong quá trình phát triển tính năng/sản phẩm, tìm cách tháo gỡ vấn đề và giải pháp phù hợp tại các squad phụ trách.
2. Hiểu về nghiệp vụ, hành trình khách hàng và các sản phẩm trên nền tảng số, chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến để cải tiến hành trình khách hàng
cho từng sản phẩm cũng như hành trình của khách hàng tại các squad phụ trách.
3. Thảo luận với CM Lead & Senior CM để thống nhất cách triển khai và đo lường hiệu quả quản lý thay đổi của các Squad, cũng như giải quyết các vấn
đề phát sinh trong quá trình theo dõi, giám sát thay đổi;
4. Ứng dụng các công cụ liên quan tới chuyên môn vào sử dụng

Yêu Cầu Công Việc

1. Có khoảng 1 năm kinh nghiệm quản lý thay đổi, hoặc thực hiện nghiên cứu, triển khai
truyền thông nội bộ
2. Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và các ứng dụng CNTT phục vụ phát triển sản phẩm.
3. Có kĩ năng làm nghiên cứu và triển khai truyền thông trong nội bộ các tổ chức
4. Có khả năng quan sát nhạy bén, phân tích vấn đề tốt, và chủ động đưa ra phương án giải quyết phù hợp.
5. Kỹ năng giao tiếp thành thạo với khả năng diễn đạt rõ ràng để tối ưu hóa thiết kế dựa trên giá trị mang lại cho người dùng và Ngân hàng.
6. Kỹ năng quan sát & phân tích thành thạo. Có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đưa ra các giả định (scenario) và đưa ra phương án phù hợp. Có kỹ năng quan sát nhạy bén.
7. Kỹ năng trình bày, thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp thành thạo, có thể truyền đạt thông điệp phức tạp và giải thích các ý tưởng mới; Có khả năng lắng nghe và viết tốt; Có kỹ năng kết nối hiệu quả
giữa các bên liên quan thuộc các phạm vi nghiệp vụ khác nhau.
8. Kỹ năng đàm phán: Trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc. Thuyết phục được các bên liên quan bằng cách dung hòa các ý kiến;
9. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong công tác triển khai nghiên cứu hoặc/và truyền thông nội bộ.
10.Các kỹ năng tiếng anh tốt: Đọc, viết và giao tiếp tiếng anh thương mại

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB