Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp 1 Toàn thời gian

2022-10-13 23:50   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 8042
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Công tác phí
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý việc khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu của SHB, tham gia xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định về khai thác, sử dụng hệ thống dữ liệu của SHB. Nhận diện các sai sót/rủi ro phát sinh trong công tác quản lý và sử dụng dữ liệu, từ đó đưa ra ý kiến nâng cấp, chỉnh sửa quy trình, hệ thống dữ liệu.
2. Xây dựng, quản lý và thực hiện cung cấp thông tin tài chính SHB ra bên ngoài cho các đơn vị (phạm vi nội bộ SHB và cơ quan ko thuộc ngân hàng nhà nước). .
3. Thực hiện các báo cáo dự báo, cảnh báo về các chỉ tiêu tài chính có tính chất tuân thủ và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số của SHB.
4. Tham gia các dự án xây dựng/ nâng cấp/ chuyển đổi dữ liệu tài chính của SHB
5. Hỗ trợ đơn vị trên toàn hệ thống trong việc khai thác, sử dụng hệ thống dữ liệu
6. Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ được giao;

7.Có hiểu biết cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng, các quy định có liên quan đến báo cáo tuân thủ và biết cách vận dụng kiến thức vào công việc được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ chuyên môn: Kế toán/ Kiểm toán/ Ngân hàng/ Tài chính/ Ngoại thương/ Toán Kinh tế;
- Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc & hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật;
- Tư duy phân tích : Áp dụng hệ thống phân tích ở phạm vi công việc và nghiệp vụ của Ban.
- Tính sáng tạo: Phát triển sáng tạo
- Học hỏi không ngừng: Hài hòa mục tiêu phát triển cá nhân với định hướng phát triển lâu dài của NH
- Quản lý căng thẳng: Giải quyết các căng thẳng ảnh hưởng đến công việc của đơn vị
- Lập kế hoạch và kiểm soát công việc: Lập kế hoạch bản thân và theo 1 nhóm
- Tạo dựng niềm tin.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB