Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN Toàn thời gian

2022-10-11 23:47   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 7974
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1. Phối hợp xây dựng, triển khai các phần mềm, hệ thống báo cáo phục vụ quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động mảng KHCN của các ĐVKD;
2. Xây dựng hoàn thiện biểu mẫu và tiêu chí đánh giá KQTH chỉ tiêu kinh doanh mảng KHCN, hiệu quả hoạt động thu thuần - chi phí - lợi nhuận mảng KHCN theo từng ĐVKD;
2. Xây dựng chỉ tiêu kinh doanh; Quản lý giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh mảng KHCN, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu thuần - chi phí - lợi nhuận mảng KHCN của các ĐVKD trên toàn hệ thống thông qua các báo cáo định kỳ;
3. Giám sát kết quả triển khai các chương trình, chính sách, sản phẩm mảng KHCN;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế.

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí tương đương.

- Có kỹ năng Phân tích, tổng hợp, dự báo biến thiên các chỉ số.

- Có khả năng phân tích các chỉ số tài chính, biết cách sắp xếp và tổ chức các thông tin dữ liệu một cách khoa học.
- Hiểu biết về mô hình hoạt động, hệ thống chỉ tiêu tài chính mảng ngân hàng nói chung, ngân hàng bán lẻ nói riêng;
- Hiểu biết cơ bản về các quy định nhà nước, quy định ngân hàng có tác động đến hoạt động mảng ngân hàng bán lẻ;

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB