Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản trị rủi ro an toàn thông tin, Phòng QTRR hoạt động, Khối QTRR Toàn thời gian

2022-09-10 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 6640
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng, rà soát các chính sách,quy định nội bộ về quản trị rủi ro
  ANTT;
  • Giám sát mức độ rủi ro an ninh thông tin, cung cấp các báo cáo lên các
  cấp quản lý và các cơ quan, tổ chức liên quan theo yêu cầu;
  • Kiểm soát mức độ tuân thủ an ninh thông tin với các quy chế, quy định,
  quy trình, hướng dẫn của PVcomBank, thông tư, nghị định của Nhà
  nước trên phạm vi toàn ngân hàng đồng thời giám sát, đưa lên các cấp
  xử lý cao hơn khi phát hiện các dấu hiệu, biểu hiện không tuân thủ;
  • Duy trì chương trình đào tạo nâng cao nhận thức an ninh thông tin
  chung của PVcomBank đảm bảo mỗi cán bộ nhân viên đều nắm được
  chính sách cũng như nhận thức an ninh thông tin;
  • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo nhận thức an ninh thông tin chung
  của PVcomBank;
  • Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR, Hội đồng RR theo phân
  công nhiệm vụ của Lãnh đạo Phòng/Khối;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ phận/Phòng, Khối giao;
  • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Bộ phận/Phòng, Khối;
  • Đảm bảo hoàn thành KPI hàng năm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành CNTT hoặc ĐTVT
• Yêu cầu: 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh Thông tin/ An toàn
bảo mật (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các ngân
hàng)
• Am hiểu về an ninh thông tin bao gồm quản trị sự cố về an ninh thông
tin, ngăn chặn thất thoát thông tin
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai an ninh thông tin theo
ISO27001, triển khai dự án chống thất thoát dữ liệu (Data Loss
prevention – DLP)
• Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh chuyên ngành;
• Có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin. Có kỹ năng phản biện và chú
ý đến chi tiết.
• Có khả năng đi công tác, chịu áp lực cao.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).