Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Quản trị thông tin nhân sự Toàn thời gian

2022-08-30 23:25   Ngân hàng   Toàn Quốc   26 views Reference: 6352
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1. Góp ý, xây dựng văn bản, quy định, quy trình, phát triển phần mềm nhân sự có liên quan công tác Quản trị thông tin nhân sự (Quản trị TTNS)

2. Thống kê, tổng hợp được các nội dung thuộc văn bản nội bộ của SHB và pháp luật có liên quan/tác động đến công tác Quản trị TTNS, để phục vụ việc đánh giá thực trạng quy trình/quy định/chính sách nội bộ của SHB.

3. Hỗ trợ tổng hợp, thống kê số liệu, theo đúng thời hạn yêu cầu

4. Vẽ các quy trình liên quan đến công tác Quản trị TTNS theo sự hướng dẫn của lãnh đạo đảm bảo tiến độ xây dựng quy định, quy trình,...

5. Tham gia gửi mẫu biểu khảo sát liên quan đến công tác Quản trị TTNS để thu thập thông tin Quản trị TTNS trong nội bộ SHB và trên thị trường, nhằm phục vụ xây dựng quy định/chính sách đánh giá.

6. Tổng hợp được đầy đủ thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo, nhu cầu đào tạo từ NLĐ, Đơn vị kinh doanh (ĐVKD).

7. Tiếp nhận đầy đủ các văn bản đến (Công văn, Quyết định, Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động...), phân loại và kiểm tra được tính chính xác, hợp lệ của văn bản đến theo các phát sinh trong ngày

8. Kiểm tra được tính đầy đủ của Hồ sơ nhân sự (HSNS), Đánh số HSNS, sắp xếp hồ sơ theo thứ tự danh mục hồ sơ theo các phát sinh trong ngày

9. Lưu trữ được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của SHB

10. Cung cấp được đầy đủ tài liệu/hồ sơ ngay khi có phát sinh yêu cầu đúng quy định của SHB

11. Scan và lưu đầy đủ Xác nhận thông tin nhân sự ngay trong ngày hoàn thành các xác nhận và thông báo, trả giấy Xác nhận cho NLĐ

12. Cập nhật được đầy đủ, chính xác thông tin hồ sơ, công văn, quyết định nhân sự trụ sở chính, Đơn vị kinh doanh lên hệ thống quản trị TTNS theo đúng biểu mẫu, quy định

13. Cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin theo Báo cáo biến động nhanh của ĐVKD lên hệ thống quản lý TTNS chậm nhất 2h làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận báo cáo

14. Quản lý con dấu chung của Ban QTNNL đảm bảo con dấu được sử dụng đúng mục đích.

15. Trình ký các cấp lãnh đạo đầy đủ trong ngày các hồ sơ liên quan công tác Quản trị TTNS đảm bảo không thất lạc, mất mát hồ sơ

16. Test nghiệp vụ khi triển khai phát triển phần mềm nhân sự module Quản trị TTNS đảm bảo đúng tiến độ triển khai phần mềm

17. Giải quyết được các vướng mắc, khiếu nại của NLĐ, ĐVKD đối với Các việc liên quan đến văn bản đến, văn bản đi và việc lưu trữ HSNS

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

1, Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị TTNS, tổ chức lao động hoặc các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, lao động tiền lương, luật lao động, ngân hàng
- Nắm được kiến thức tổng quan về ngành tài chính ngân hàng
- Nắm vững kiến thức về hoạt động quản trị nhân sự
- Hiểu và nắm đầy đủ kiến thức về: Luật Lý lịch tư pháp, Luật Lao động

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày
- Kỹ năng soạn thảo văn bản
- Kiến thức về đối thủ cạnh tranh
- Kỹ năng lập kế hoạch

Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ:
- Chứng chỉ nghiệp vụ QTNS chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
- Chứng chỉ về Hệ thống thông tin quản lý
- Chứng chỉ về kỹ năng mềm:
- Chứng chỉ kỹ năng giao tiếp, trinh bày
- Chứng chỉ kỹ năng soạn thảo văn bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng triển khai phần mềm nhân sự hoặc am hiểu về hệ thống phần mềm quản lý thông tin nguồn nhân lực.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB