Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Toàn thời gian

2022-09-14 20:35   Ngân hàng   Toàn Quốc   80 views Reference: 6767
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện tái thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng độc lập các khoản cấp tín dụng.
 • Làm công tác thư ký tại các phiên họp Hội đồng tín dụng nếu được Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng phân công.
 • Hỗ trợ Bộ phận Chính sách quản lý rủi ro tín dụng trong việc xây dựng các chính sách và công cụ quản lý rủi ro tín dụng.
 • Góp ý các văn bản định chế liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ tín dụng do các khối/ phòng khác soạn thảo.
 • Tham gia xây dựng các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định tín dụng.
 • Cảnh báo rủi ro tín dụng và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.
 • Tham gia đào tạo nghiệp vụ thẩm định tín dụng.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận, Trưởng/phó phòng phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng, tài chính (hệ chính quy) loại khá trở lên.
 • Có tối thiếu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng tại các TCTD.
 • Có khả năng phân tích tài chính; đánh giá và thẩm định về dự án đầu tư, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tiền vay của Khách hàng.
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định độc lập.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)