Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên thẩm định Định chế Tài chính Toàn thời gian

2022-12-05 18:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   46 views Reference: 8822
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
 • Chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm các TCTD
 • Cung cấp kết quả thẩm định cho các đơn vị có liên quan (sau khi được phê duyệt)
 • Rà soát và điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm của các TCTD
 • Thu thập thông tin của các TCTD (thông tin tài chính, thông tin phi tài chính và quan hệ ngân hàng)
 • Gửi Bảng khảo sát thông tin cho đối tác và Phiếu đánh giá thông tin cho các đơn vị liên quan tại Eximbank để thu thập thông tin
 • Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các TCTD
 • Theo dõi, cập nhật thông tin tài chính tiền tệ ngân hàng trong và ngoài nước phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng các ngân hàng
 • Thực hiện cung cấp thông tin cho đối tác theo yêu cầu
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các đối tác, định chế tài chính nước ngoài (ADB, IFC….)
 • Phối hợp nhóm dự án TT41 cập nhật xếp hạng theo yêu cầu để tính tỷ lệ CAR theo quy định
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)