Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN Toàn thời gian

2022-10-17 20:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 8100
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao

•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.

•Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ.Tối thiểu sau 03 tháng sẽ lên chương trình triển khai tại ĐVKD.

•Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.

•Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng TĐB.

Truyền thông và Đào tạo

•Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng, các sản phẩm, quy định mới cho các RM tại ĐVKD.

•Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.

Nhiệm vu khác

•Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc nhóm ngành tài chính, ngân hàng

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc ít nhất 01 năm làm việc thuộc lĩnh vực thúc đẩy bán tại NH hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ

Kỹ năng, phẩm chất:

•Đào tạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

•Thành thạo word, excel, powerpoint.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).