Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Vùng - Khu Vực Đồng Nai, Bình Dương Toàn thời gian

2022-09-05 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   30 views Reference: 6446
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chính sách, văn bản, hệ thống

 • Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản lập quy (VBLQ) chính sách liên quan đến họat động tín dụng KHCN khi được HO yêu cầu
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các hệ thống chương trình/phần mềm/báo cáo để tạo sự dễ dàng linh hoạt trong quá trình thực hiện công việc

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

Hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh tại Vùng

 • Cập nhật, giám sát về: số liệu, tình hình, thực trạng liên quan đến nhân sự, hoạt động kinh doanh chung, công tác vận hành, chất lượng tín dụng
 • Nắm bắt tình hình kinh doanh, các vấn đề ĐVKD đang gặp phải trong hoạt động kinh doanh
 • Hỗ trợ ĐVKD trong hoạt động kinh doanh: Làm rõ, giải đáp thắc mắc hướng dẫn về chính sách, quy trình có liên quan; đầu mối hỗ trợ ĐVKD với các Khối, Phòng, Ban hội sở những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh...
 • Đôn đốc, nhắc nhở, giám sát ĐVKD trong hoạt động tín dụng bao gồm: xử lý nợ quá hạn, tuân thủ quy trình tín dụng, chất lượng dịch vụ,...
 • Báo các định kỳ, đột xuất của cấp lãnh đạo, cung cấp thông tin về đơn vị/vùng đến các Khối/phòng ban liên quan khi có yêu cầu
 • Xây dựng các kịch bản tư vấn cụ thể cho các tình huống, đối tượng khác nhau; các quy trình bán và công cụ quản lý khách hàng, quản lý bán hàng
 • Triển khai, giám sát tuân thủ quy trình, công cụ quản lý bán hàng/tư vấn KH

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Vùng bao gồm:

 • Đề xuất các giải pháp kinh doanh, xây dựng kế hoạch thúc đẩy bán về hoạt động kinh doanh
 • Phối hợp xây dựng, triển khai các hoạt động sự kiện chương trình thúc đẩy bán
 • Phối hợp đánh giá chất lượng nhân sự, hỗ trợ phát triển và triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với nhu cầu, đặc điểm nhân sự
 • Đôn đốc, nhắc nhở, giám sát ĐVKD trong hoạt động kinh doanh bao gồm: tổ chức hoạt động kinh doanh, liên kết đối tác, phát triển năng lực,...
 • Góp ý, đề xuất, tham mưu HO xây dựng, phát triển công cụ, chương trình, sáng kiến, hệ thống, giải pháp kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh. Triển khai các công cụ, sáng kiến, chương trình, hệ thống, giải pháp kinh doanh tại Vùng

Thúc đẩy hoạt động triển khai bán tại Vùng, bao gồm:

 • Phân tích đánh giá hiệu quả bán, xác định vấn đề và các nguyên nhân
 • Phối hợp xây dựng các chương trình hướng dẫn bán hàng/hướng dẫn tư vấn giải pháp cho nhân viên bán hàng
 • Tổ chức triển khai các chương trình kinh doanh, chiến dịch kinh doanh
 • Triển khai các gói thúc đẩy bán tại các đơn vị có năng suất kém (Thúc đẩy kĩ năng - thiện chí), đánh giả hiệu quả cải thiện.

Phối hợp truyền thông, tổ chức sự kiện, hoạt động kinh doanh:

 • Truyền thông định hướng, mục tiêu của HO, đồng thời ghi nhận phản hồi, ý kiến, đề xuất từ đơn vị/vùng
 • Phối hợp tổ chức sự kiện, chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh, các chương trình thi đua, gắn kết tập thể, truyền lửa cho đội ngũ bán hàng.

Ghi nhận ý kiến từ ĐVKD. tham mưu, gốp ý, đề xuất các cơ chế, chính sách, hoạt động của phòng ban HO liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động bán hàng tại Đơn vị/Vùng

Đề xuất, xây dựng các chương trình thi đua, chính sách bán hàng, chính sách hỗ trợ kinh doanh,... các chính sách, chương trình khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại,…hoặc các ngành khác có liên quan

Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh

Vi tính: Thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint,...

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về tín dụng hoặc dịch vụ KHCN, kinh nghiệm xây dựng và triển khai cải tiến các mô hình bán/dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kiến thức/Năng lực chuyên môn:

 • Hiểu biết rõ về hoạt động cấp tín dụng (tín chấp và thế chấp), hoặc dịch vụ với đối tượng KHCN
 • Hiểu biết rõ về sản phẩm dịch vụ và các quy định, quy trình của Ngân hàng
 • Hiểu biết về các phần mềm, hệ thống quản lý tín dụng tại ngân hàng

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp; trình bày; làm việc nhóm; soạn thảo văn bản; bán hàng; giải quyết vấn đề.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)