Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Vận hành Công nghệ (40001121) Toàn thời gian

2023-02-04 06:17   Ngân hàng   Toàn Quốc   99 views Reference: 9076
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Kỹ sư Vận hành Ứng dụng chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày cơ sở hạ tầng / ứng dụng / dịch vụ CNTT, đảm bảo tất cả các dịch vụ đáp ứng SLA đã cam kết với doanh nghiệp; triển khai và tích hợp các hệ thống hạ tầng từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp đáp ứng mọi nhu cầu cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT của ngân hàng.

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ vận hành: Giám sát, chạy và báo cáo hoạt động hàng ngày, khắc phục sự cố và báo cáo lên L3 trong trường hợp các hành động yêu cầu nằm ngoài miền của L1, L2.
- Hiểu các chỉ số giám sát của cơ sở hạ tầng / ứng dụng / dịch vụ CNTT và thực hành để giải quyết mọi bất thường.
- Phối hợp với các chức năng khác trong dịch vụ hạ tầng CNTT để điều hành hoạt động của hệ thống, làm cơ sở cho các dịch vụ hoạt động hiệu quả và ổn định.
- Thực hiện các hoạt động vận hành theo các bang hội, thủ tục, quy trình và khuôn khổ.
- Chuẩn hóa, xây dựng và thực hiện các giải pháp vận hành CNTT tổng thể cho cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ CNTT.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để khôi phục kịp thời các dịch vụ / hệ thống, điều tra nguyên nhân gốc rễ, đề xuất hướng giải quyết và triển khai giải pháp.
- Thông báo các sự cố CNTT trong nội bộ.
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện và truyền đạt Báo cáo sự cố.
- Cung cấp hỗ trợ L1, L2 cho các dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT trong các SLA đã xác định và liên tục cố gắng giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ.
- Liên tục tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để ứng dụng tự động hóa vào vận hành CNTT, giảm thiểu những sai sót của con người đến mức tối đa.
- Áp dụng các thay đổi trên môi trường Sản xuất, bao gồm trên Prem và cloud.
- Triển khai và tích hợp các hệ thống hạ tầng từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp đáp ứng mọi nhu cầu cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT của ngân hàng.
- Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Vận hành ứng dụng.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm trong công tác Quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Kiểm soát và đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.

Trách nhiệm chính (3)

Duy trì hệ thống hoạt động ổn định:
- Hàng ngày kiểm tra kết quả hoạt động và giải quyết các bất thường.
- Giám sát các nhiệm vụ bảo trì cho hệ thống CNTT (lưu trữ, sao lưu, khôi phục, v.v.)
- Chủ động đề xuất các giải pháp (mở rộng quy mô, mở rộng quy mô, ...) phục vụ kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng hệ thống.
- Chủ động cung cấp số liệu thống kê về tài nguyên cơ sở hạ tầng, giao dịch, tăng trưởng người dùng, v.v.
- Tiếp quản các hệ thống từ các dự án chiến lược của Ngân hàng để đưa vào vận hành theo khuôn khổ đã xác định.
- Thực hiện DRP theo kế hoạch đã xác định.
- Chạy hệ thống vận hành cuối ngày (T24, Card, Kondor, DWH,… nếu có).

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Vận hành ứng dụng

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Các CBNV và nhân viên

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài


Các đối tác bên ngoài Ngân hàng
Các bộ phận khác

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kinh tế / ngân hàng/ quản trị kinh doanh/ khoa học máy tính.
Kinh nghiệm
- Đã làm việc trong lĩnh vực liên quan ít nhất 2 năm
- Tối thiểu 2 năm làm trong lĩnh vực phát triển và vận hành CNTT tại doanh nghiệp lớn, đặc biệt là ngân hàng.
Trình độ ngoại ngữ
- Tiếng Anh theo quy định của TCB từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)