Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Xây dựng Cơ bản Toàn thời gian

2022-08-25 20:23   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 6241
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các dự án theo kế hoạch và tiến độ được phân công: Đề xuất các giải pháp, biện pháp trong việc triển khai thực hiện các dự án
  • Chịu trách nhiệm phối hợp các phòng/ban liên quan tại Eximbank, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công để thực hiện triển khai dự án
  • Chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thiết kế, đơn giá dự toán công trình trước khi trình lãnh đạo phòng
  • Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thi công công trình xây dựng từ khi bắt đầu đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
  • Chịu trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ liên quan đến dự án được phân công do đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát trình Chủ đầu tư
  • Chịu trách nhiệm kiểm tra và hoàn tất hồ sơ quyết vốn đầu tư công trình hoàn thành theo quy định liên quan đến xây dựng và của Eximbank
  • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)