Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo Toàn thời gian

2022-10-06 17:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 7869
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 1. Thẩm định hồ sơ và trình phương án xử lý tài sản bảo đảm đối với Khoản nợ theo sự phân công của Lãnh đạo.
 2. Chủ động phối hợp với các đầu mối, đơn vị, bộ phận nghiệp vụ khác đánh giá khả năng xử lý các khoản nợ thông qua biện pháp nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ.
 3. Thực hiện xử lý nợ theo phương án đã được phê duyệt.
 4. Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý nợ bằng biện pháp nhận bàn giao/xử lý TSBĐ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.
 5. Thực hiện hướng dẫn các đơn vị kinh doanh triển khai hoạt động xử lý tài sản bảo đảm.
 6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng ngân hàng, thu hồi nợ.
 2. Có quan hệ tốt với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Có kỹ năng đàm phán, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 4. Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB