Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Cố vấn Quan hệ Nhà đầu tư (40000201) Toàn thời gian

2022-09-05 20:27   Ngân hàng   Toàn Quốc   33 views Reference: 6433
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

-Người nắm giữ công việc chủ yếu tham gia vào việc truyền đạt tất cả các kết quả tài chính cũng như chiến lược đến cộng đồng Nhà đầu tư

Trách nhiệm chính (1)

1. Xây dựng và duy trì quan hệ hiệu quả với các đối tác Nhà đầu tư nhằm đạt được niềm tin và sự hợp tác hiệu quả của đối tác trong các hoạt động của ngân hàng, cũng như góp phần bảo vệ hình ảnh uy tín, thương hiệu của ngân hàng
2. Phân tích, đánh giá điều kiện thị trường và nhu cầu (về vốn, hỗ trợ về quản trị, công nghệ…) của TCB, qua đó xác định cơ cấu cổ đông phù hợp nhất và xây dựng, cập nhật kế hoạch và phương án quan hệ tương ứng của TCB (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát hành/mua lại cổ phiếu, chia cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu…) với cổ đông và nhà đầu tư.

Trách nhiệm chính (2)

3. Báo cáo HĐQT và TGĐ về tình hình thực hiện kế hoạch và các biến động ảnh hưởng lớn tới giá trị cổ phiếu cũng như ảnh hưởng tới mối quan hệ của cổ đông/nhà đầu tư và Techcombank.
Quản lý các yêu cầu của cổ đông/nhà đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền (HĐQT/TGĐ) để chỉ đạo và thực thi.
Đầu mối liên lạc giữa TCB và nhà đầu tư, xây dựng và quản lý các kênh truyền thông tới cổ đông/nhà đầu tư.
Liên hệ và quan hệ với cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư tiềm năng của Techcombank
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
Xây dựng and duy trì mối quan hệ tốt với đại diện của các cơ quan quản lý chứng khoán, sàn Giao dịch chứng khoán, nhà phân tích, đại diện các kênh truyền thông chủ chốt và các cộng đồng Nhà đầu tư khác.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Tốt ngiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, ...
Kinh nghiệm chuyên môn:
- 12+ năm Kinh nghiệm ngân hàng và truyền thông / báo chí hoặc phân tích đầu tư;
- CFA hoặc các chứng nhận tương đương, năng lực, kinh nghiệm: theo điều lệ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)