img
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.

1133 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - DF - DXAB

2023-02-07 02:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vai trò & Mục tiêu: Làm việc với các đơn vị liên quan bao gồm Ngân hàng Cá nhân, Ngân hàng Doanh nghiệp, Marketing, Quản lý bán hàng & kênh phân phối, Rủi ro, Tài chính… đ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV thanh toán quốc tế - MVHN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Thực hiện xử lý lệnh chuyển tiền trên các kênh thanh toán quốc tế Tiếp nhận điện chuyển tiền từ các Đơn vị nghiệp vụ; Xử lý lệnh đi trên SWIFT Editor hoặc các phần mềm ứng dụng...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên bán hàng qua điện thoại - Telesale - MRBN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh: Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, thẻ, vay tiêu dùng (theo định hướng của TGD NHBL trong từng thời kỳ). T...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - MRBN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu thuộc phân khúc KHDN siêu nhỏ (Doanh thu < 20 tỷ/năm): Tiếp nhận nhu cầu, xử lý các công việc...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - MRBN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:- Rà soát danh mục khách hàng tiềm năng;- Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm làm giàu nguồn khách hàng- Nhận khách hàng giới thiệu từ Cán bộ bán h...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN (Bến Tre)

2023-02-07 00:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Hỗ trợ GĐCN...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN

2023-02-07 00:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Hỗ trợ GĐCN t...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Nền tảng Dữ liệu Phân tích - DF - DXAB

2023-02-06 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
At MSB, we believe in the value that data could bring to our businesses and our customers. We are transforming the bank into a data-driven organization by building the foundation,...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Scrum - DF - DXKB

2023-02-06 21:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc: Responsible to cultivate the Agile process and help Squad achieves more and more agility; Responsible to promote Scrum application by helping Squads / Scrum Team...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - DF - DXAB

2023-02-06 21:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Data and Reporting: Create and maintain data in the sense that it can be reused in different ways for different purposes. Communicate and align with stakeholders to translate bus...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - DF - DXAB

2023-02-03 17:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mine, profile, clean and analyze data from company’s databases to drive optimization and improvement of product development, customer journey experiences, revenue uplift, marketing...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Solution Architect (AWS, Java) - IT BU - DXKB

2023-02-03 00:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Quản trị Kiến trúc Công nghệ: Xây dựng kiến ​​trúc hiện đại có khả năng nâng cao hiệu suất phân tích tổng thể và chiến lược dựa trên dữ liệu của ngân hàng. Thi...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - MRBN

2023-02-01 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu vực, hỗ trợ kiểm soát danh mục, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình ban lãnh đạo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBN

2023-02-01 22:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu vực, hỗ trợ kiểm soát danh mục, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình ban lãnh đạo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN

2023-02-01 22:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của Ngân hàng bán lẻ...