img
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

797 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB) Free

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Eximbank từng thời kỳ....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Bộ phận thư ký - Trung tâm tín dụng

2022-10-03 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tiếp nhận, phân công, theo dõi, báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ tại TTTD Tiếp nhận hồ sơ tín dụng do...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Thẩm định KHCN - TT Tín dụng

2022-09-22 17:41   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Quản lý hiệu quả hoạt động thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho KHCN tại Trung tâm tín dụng Hạn...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng

2022-09-14 23:44   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng; Hướng dẫn các thủ tục giải ngân cho kh...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản

2022-09-07 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện công tác thẩm định giá bất động sản, máy móc, thiết bị Lập tờ trình báo cáo theo đúng t...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Tư vấn Pháp lý

2022-09-05 20:28   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tư vấn về pháp lý đối với các vấn đề về nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi được phân công;...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

IT Helpdesk - Xử lý công việc cuối ngày

2022-08-26 23:25   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tập trung cho công tác EoD hệ thống Corebanking (Finacle, MiniKorebank) Vận hành công tác xử lý c...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Phòng Kinh doanh vốn

2022-08-26 17:27   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Điều phối và quản lý thanh khoản hệ thống Kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Xây dựng Cơ bản

2022-08-25 20:23   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các dự án theo kế hoạch và tiến độ được phân công: Đề xuất các giải pháp, biện pháp trong việc triển khai thực hiện các dự án...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Rủi ro Tín dụng - nhóm Hệ thống XHTD

2022-08-11 16:11   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tìm hiểu cơ sở dữ liệu của Hệ thống xếp hạng tín dụng hiện tại của ngân hàng Thực hiện thu thập,...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM)

2022-08-10 15:21   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng. Lập kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh doanh....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (KV HCM)

2022-08-10 15:21   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm của phòng phù hợp với chỉ tiêu do Hội sở và Ban Giám đốc Chi nhánh....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo

2022-08-04 19:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Quản lý và điều hành các hoạt động của Bộ phận và đảm bảo kết quả các công việc được giao; Thực h...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

NV Ngân quỹ

2022-07-26 17:16   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến giao dịch tiền mặt và thu chi tiền gửi Thu chi tiền mặt với...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân

2022-07-24 23:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Nghiên cứu thị trường, xây dựng và cải tiến/điều chỉnh các sản phẩm, dịch vụ, lãi suất, phí và các công việc phù hợp khác liên quan đến tín dụng KHCN....