img
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

827 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Quản lý quan hệ đối tác & phát triển Hệ sinh thái

2023-03-20 23:52   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tìm kiếm, kết nối, phát triển và quản lý quan hệ với các đối tác để triển khai sản phẩm dịch vụ tại Eximbank...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - ĐNB - Tiền Giang)

2023-03-07 18:13   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng. Lập kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh doanh....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV ĐNB)

2023-03-07 18:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng theo phân công Tìm kiếm khách hàng mới; Quản lý...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bắc Giang, Bắc Ninh))

2023-03-03 00:09   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm hoạt động Phòng Dịch vụ khách hàng (DVKH) của Đơn vị Lập kế hoạch và phân công...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

IT Helpdesk

2023-03-01 22:11   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện vận hành, kiểm tra, giám sát an toàn, sửa chữa/ bảo hành/ bảo trì về quản lý hạ tầng thiết bị phòng Server/ ATM/ TBTH / phần mềm trong địa bàn phụ trách....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

TRƯỞNG BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG QUA KÊNH ĐIỆN THOẠI (24/7)

2023-02-13 21:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Tổ chức, triển khai các kế hoạch thực hiện cho Bộ phận Dịch vụ khách hàng qua kênh điện thoại;...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - Tiền Giang)

2023-02-11 00:00   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng. Lập kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh doanh....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Phát triển sản phẩm tiền gửi

2023-02-02 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Triển khai và thúc đẩy hoạt động dịch vụ VIP trong toàn hệ thống Eximbank Phối hợp với quản lý/ph...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giám đốc Phát triển sản phẩm tiền gửi

2023-02-02 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Xây dựng, cải tiến, phát triển sản phẩm, dịch vụ và các chính sách dịch vụ VIP trong toàn hệ thống Eximbank, bao gồm:...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Khách Hàng Doanh Nghiệp

2023-02-02 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần của khách hàng tại ngân hàng; đầu mối duy trì mối quan hệ giữa k...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Phát triển dịch vụ VIP

2023-02-01 21:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Triển khai và thúc đẩy hoạt động dịch vụ VIP trong toàn hệ thống Eximbank Phối hợp với quản lý/ph...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giám đốc Phát triển dịch vụ VIP

2023-02-01 21:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Xây dựng, cải tiến, phát triển sản phẩm, dịch vụ và các chính sách dịch vụ VIP trong toàn hệ thống Eximbank, bao gồm:...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên chi tiêu nội bộ

2023-02-01 21:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện hạch toán kế toán chi tiêu nội bộ tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh phụ trách Thực hi...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân Viên Vận Hành ATM & POS

2023-02-01 21:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện kế hoạch hoạt động chung của Phòng, của Bộ phận QLVH ATM & POS Giám sát và hỗ trợ c...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giám đốc Chi nhánh

2023-01-19 00:48   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng kế hoạch hoạt động, phương án phát triển kinh doanh của đơn vị và tổ chức thực hiện trong từng thời ký...