img
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).

241 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Lạt

2022-10-25 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Hoạt động giao dịch- Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Giao dịch viên - Làm việc tại Bình Dương

2022-10-25 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Hoạt động giao dịch- Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng chính sách và...

2022-10-24 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Nhiệm vụ chuyên môn:•Thiết kế chính sách và phát triển sản phẩm cho vay tín chấp bao gồm soạn thảo Quy định/...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên gia Thẩm định đối tác chiến lược Ngân hàng số

2022-10-18 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng phòng/ Phó phòng•Quản lý danh sách đối tác chiến lược NHS phát...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên Phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn, Khối Khách hàng do...

2022-10-18 19:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Lập kế hoạch công việc cá nhân, triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời tiến độ triển khai đảm bảo chỉ tiêu...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên kế hoạch quản lý hiệu quả công việc khối Phòng kế hoạch và...

2022-10-18 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc •Xây dựng kế hoạch của Khối phù hợp với Chiến lược và mục tiêu phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ.•...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN

2022-10-17 20:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong ch...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Giao dịch viên - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu

2022-10-17 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Hoạt động giao dịch- Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Giao dịch viên - Làm việc tại Khánh Hòa

2022-10-17 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Hoạt động giao dịch- Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI- KHỐI VẬN HÀ...

2022-10-14 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc •Đăng ký nguồn thanh toán, xác nhận lượng ngoại tệ thanh toán trong ngày•Tiếp nhận và kiểm tra tính phù hợp c...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đồng Nai

2022-10-13 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Xử lý các nghiệp vụ KSTD cho khách hàng DN lớn, DN vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, khách hàng cá...