img
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

151 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[TRUNG TÂM KINH DOANH TIỀN TỆ] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (PH...

2022-09-07 15:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Trung tâm Kinh doanh tiền tệ Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh làm việc tại thị trường phía Nam & thị trường phía Bắc với thô...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[PHÒNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

2022-09-07 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Phòng Định chế tài chính Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:1. Quản lý quan hệ nhà đ...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[BAN KIỂM TRA NỘI BỘ & GIÁM ĐỐC LƯU ĐỘNG] - KIỂM TRA VIÊN (HỘI SỞ - PH...

2022-09-05 18:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Ban Kiểm tra nội bộ và Giám đốc lưu động cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí Kiểm tra viên tại Tổ Quản lý hoạt động kiểm soát nội bộ (Hội sở), cụ thể:MÔ TẢ CÔNG VIỆC1.Kiểm tra, giá...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

2022-09-05 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Trung tâm Quản lý rủi ro Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Phạm vi:- Rủi ro...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

2022-09-04 07:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Nhận ngay 5 đặc quyền:- Quy hoạch trở thành Cán bộ quản lý sau 2 năm .- Được đào tạo tập trung 1 tháng trước khi bắt đầu công việc (vẫn hưởng đủ lương).- Nếu thỏa yêu cầu về năn...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ (DSA)

2022-09-01 07:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Trung tâm Thẻ - Khối Cá nhân Hội sở Sacombank (HCM), đang cần tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh thẻ, với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Phụ trách hỗ trợ công tác phát...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

2022-09-01 07:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Sacombank hiện đang tuyển dụng vị trí này tại các địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai. Nếu bạn cảm thấy phù hợp và có mong muốn ứng...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

2022-09-01 07:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Sacombank hiện đang tuyển dụng vị trí này tại Khu vực thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), tỉnh Đồng Nai, thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) nếu bạn cảm thấy phù hợp và có mong muốn...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO - PHÒNG PHÁP LÝ] - CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

2022-08-26 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Khối Quản lý rủi ro - Phòng Pháp lý Hội sở Sacombank (Tp. HCM) đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Trách nhiệm chính:-...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

2022-08-24 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Trung tâm Quản lý rủi ro Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:1. Phạm vi: - Rủi...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[TRUNG TÂM KINH DOANH TIỀN TỆ] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN & CUNG ỨNG GIẢ...

2022-08-24 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Trung tâm Kinh doanh tiền tệ Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên phát triển & Cung ứng giải pháp làm việc tại thị trường phía Nam & thị trường ph...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[VPKV ĐNB] - CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÁNH

2022-08-22 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Thực hiện quản lý công tác văn thư, lễ tân, hậu cần, quản lý văn phòng phẩm.- Thực hiện tiếp nhận, phân phồi, bảo quản, tiêu hủy... ấn chỉ, ấn phẩm, các loại tờ...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[PHÒNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐẦU TƯ

2022-08-19 18:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Phòng Định chế tài chính Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:1. Quản lý quan hệ nhà đ...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[TRUNG TÂM KINH DOANH TIỀN TỆ] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN & CUNG ỨNG GIẢ...

2022-08-18 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Phòng Định chế tài chính Hội sở Sacombank TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên phát triển & Cung ứng giải pháp với thông tin chi tiết như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Tham...