img
Ngân hàng TMCP Quân Đội

285 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

CV /CVCC Quản trị rủi ro - Ban Dự án

2022-10-20 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Xây dựng quy trình, hướng dẫn quản trị các loại rủi ro hoạt động chuyên sâu (rủi ro công nghệ& NHS, Quả...