img
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)

447 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Giám Đốc Chính Sách Và Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Free

2022-07-02 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của Mảng phụ tráchNghiên cứu, khảo sát th...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Thúc đẩy bán Bảo hiểm

2022-10-05 17:51   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận 1, Quận 3

2022-10-05 05:47   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện kinh doanh các SPDV, chính sách dành cho KHDN được giao trong từng thời kỳThực hiện công tác bán hàng theo chỉ tiêu kinh doanh KHDN được giao trong từ...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên viên / Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp (Đồng Nai, Vũng Tàu, G...

2022-10-04 23:48   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện kinh doanh các SPDV, chính sách dành cho KHDN được giao trong từng thời kỳThực hiện công tác bán hàng theo chỉ tiêu kinh doanh KHDN được giao trong từ...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý Kinh doanh Bảo hiểm

2022-10-04 23:48   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hải Dương

2022-10-04 23:48   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ dành thuộc mảng Khách hàng cá nhân (KHCN) được giao trong từng thời kỳ, hoàn thành KPIs theo quy địnhHoàn thà...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Trưởng Bộ Phận Phát Triển Thương Hiệu

2022-10-04 23:48   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1.Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt độngTham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàngTha...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Xây dựng và Phát triển Sản phẩm...

2022-10-01 02:44   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCTham gia xây dựng mục tiêu; lập kế hoạch hoạt động của Mảng Phát triển Sản phẩm Tín dụng đảm theo định hướng của Khối DVNH&TCCNNghiên cứu thị trường, hành vi k...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên Viên Chính Sách Vận Hành Tín Dụng Và Tài Sản Đảm Bảo

2022-09-23 02:42   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Đóng góp ý kiến xây dựng các VBLQ liên quan đến tổ chức, triển khai và giám sát hoạt động các Bộ phận, nhân sự thuộc Mảng Chính sách VHTD.- Hỗ trợ xây dựng, cập...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên Viên/Nhân Viên Giải Ngân Hồ Sơ Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp

2022-09-22 17:42   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Đóng góp ý kiến xây dựng các VBLQ liên quan đến hoạt động của Mảng- Kiểm tra hồ sơ giải ngân KHDN- Hạch toán giải ngân/phát hành/tu chỉnh bảo lãnh KHDN vào hệ t...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên viên chính Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

2022-09-19 20:42   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCThực hiện tái thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng độc lập các khoản cấp tín dụng.Cảnh báo rủi ro tín dụng và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.Tái thẩm...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Bình Dương...

2022-09-16 23:45   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện công tác tiếp nhận, chăm sóc và tư vấn Khách hàng tại quầy.2. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh các SPDV thuộc mảng Khách hàng cá nhân (tiền gửi, thẻ tín...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng cao cấp - Khu vực Tân Bình, Tân Phú,...

2022-09-15 20:44   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:1. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu mảng DVKHCC: Huy động, Thẻ tín dụng quốc tế, Sản phẩm đầu tư, Bảo hiểm nhân thọ, Thu phí dịch vụ,… và các chỉ tiêu khác theo định hư...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

2022-09-14 20:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCThực hiện tái thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng độc lập các khoản cấp tín dụng.Làm công tác thư ký tại các phiên họp Hội đồng tín dụng nếu được Trưởng phòng Quản...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Long An

2022-09-10 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCThực hiện các chỉ tiêu kinh doanh thuộc mảng kinh doanh của Phòng/Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và phát triển khách hàng mới.Tiếp đón, tư vấn, hướng dẫn Khách hàng th...