img
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

361 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Tiếp thị Bán lẻ (40000560)

2023-03-23 02:44   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động tiếp thị liên quan đến sản phẩm trong đó bao gồm định vị, thông tin, và tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Khoa học dữ liệu (40000031)

2023-03-13 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí giám sát việc thiết lập các công cụ phân tích để tạo ra thông tin chi tiết về hành trình của khách hàng và cải tiến sản phẩm bằng cách sử dụng các...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2

2023-03-09 17:53   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:- Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng, nhằm mang lại trải nghiệm tốt...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157)

2023-03-07 18:11   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhiệm vị trí triển khai thành công các giải pháp công nghệ cho các dự án của toàn hàng.Trách nhiệm chính (1)Phát triển phần mềm- Xây dựng giao diện và giao diệ...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - SME (40000899)

2023-03-07 00:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí xây dựng, phát triển và quản lý với KH. Chịu trách nhiệm tư vấn và bán hàng, chăm sóc/theo dõi sau bán hàng, quản trị rủi ro, theo dõi thu hồi nợ,....
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Giám đốc Techcombank (40000882)

2023-03-07 00:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm đảm bảo việc quản lý toàn bộ hoạt động của Chi nhánh nhằm đạt được các chỉ tiêu KPIs được giao trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định c...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn hoạt động nhân sự (40000426)

2023-03-03 21:10   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm là đầu mối liên lạc 2 chiều, xây dựng mối quan hệ tương tác hiệu quả giữa Khối QTNNL với đơn vị kinh doanh, đảm bảo các họat động nh...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Phân tích Nghiệp vụ (40000041)

2023-03-03 18:15   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười nắm giữ công việc có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu và phân tích để tạo ra một phân tích kinh doanh/nghiệp vụ chi tiết, phác thảo các vấn đề, cơ hội và giải pháp c...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Cao cấp Phân khúc khách hàng và CVP (40000240)

2023-03-03 00:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu Chịu trách nhiệm tư vấn với hàm lượng kiến thức, chuyên môn cao trong việc Quản lý kiến thức am hiểu khách hàng; xây dựng định vị giá trị cho phân khúc khách hàng mục tiê...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp thẻ tín dụng (40001459)

2023-02-28 00:07   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí:- Xây dựng chiến lược phát triển giải pháp thẻ tín dụng đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc Khách hàng trọng tâm.- Tổ chức triển khai, quản lý,...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Quản lý Cao cấp Tiếp thị Bán lẻ (40000557)

2023-02-18 07:02   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí Đảm bảo các hoạt đông tiếp thị được xây dựng và triển khai hiệu quả theo từng phân khúc và tiểu phân khúc, hỗ trợ mảng khách hàng cá nhân đạt mục tiê...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Giám đốc Phát triển Giải pháp (40000660)

2023-02-15 06:05   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhiệm vị trí chịu trách nhiệm dẫn dắt và thúc đẩy tất cả các khía cạnh của một sáng kiến chiến lược được giao hoặc dự án đặc biệt cấp doanh nghiệp bằng cách sử d...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Giám đốc tư vấn Quản lý gia sản (40000528)

2023-02-15 03:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuTham mưu cho Giám đốc cao cấp phát triển giải pháp quản lý gia sản trong chiến lược quản lý đầu tư gia sản đối với từng phân khúc/ phân nhóm KH có tài sản lớn/ HNWI Đảm b...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Phát triển Giải pháp (40000669)

2023-02-15 03:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người nắm giữ công việc sẽ thu thập thông tin chi tiết về khách hàng, phát triển các yêu cầu của sản phẩm và quản lý việc giao nhiệm vụ từ đầu đến cuối bằng phương pháp...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Giám đốc phân khúc khách hàng và CVP (40000238)

2023-02-15 03:08   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Chịu trách nhiệm trong việc xác định các phân khúc khách hàng kinh tế/ tiểu phân khúc khách hàng mục tiêu.- Xây dựng định vị giá trị cho phân khúc khách hàng đang quản...