img
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

279 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Giám đốc Quan hệ khách hàng (40000958) Free

2022-07-13 16:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Thiết lập, quản trị, chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ với danh mục KHDN theo từng LVKT/KHDN chiến lược thuộc khối NHBB nhằm am hiểu KH, nhận diện cơ hội và rủi ro c...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng Free

2022-07-03 16:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Thiết lập, quản trị, chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ với danh mục KHDN theo từng LVKT/KHDN chiến lược thuộc khối NHBB nhằm am hiểu KH, nhận diện cơ hội và rủi ro c...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hiệu quả Kinh doanh (40000942)

2022-09-15 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí Tương tác và phối hợp với các Khối, các Vùng và các bộ phận liên quan trong việc phân tích, cung cấp số liệu, giám sát các hoạt động kinh doanh của đ...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Cố vấn pháp lý (40000541)

2022-09-14 23:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí có trách nhiệm:1) Tư vấn và hỗ trợ pháp lý các vấn đề có liên quan về pháp lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Cao cấp Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (40000573)

2022-09-14 20:34   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm đề xuất, thiết kế, xây dựng và triển khai các sáng kiến về trải nghiệm Khách hàng, đề xuất và xây dựng các công cụ, quy trình, kiến...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Hoạch định Chiến lược Ngân hàng

2022-09-14 17:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuCung cấp hướng dẫn, hỗ trợ chuyên sâu nhằm giúp các khối xây dựng và quản trị thực hiện chiến lược, kế hoạch hàng năm của khốiTrách nhiệm chính (1)1. Hướng dẫn, hỗ trợ nh...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp phân tích kinh doanh (40000307)

2022-09-13 23:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuThe job holder responsible for:Responsible for implementing and coordinating with functional departments of the unit in charge, regions and related departments in buildin...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Thẩm định tín dụng NHBB và phân khúc MM/USME (4000...

2022-09-13 17:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuThực hiện công tác thẩm định, tham gia công tác xây dựng chính sách sản phẩm, giải pháp tín dụng cho các khách hàng tín dụng thuộc phân khúc WB/MM/USME đảm bảo công tác t...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ (40000043)

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí sẽ phân tích và xác định các vấn đề và khó khăn của doanh nghiệp thông qua các nguồn dữ liệu nội bộ và bên ngoài và cung cấp thông tin chi tiết cho...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Hoạch định chất lượng công nghệ (40001138)

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhiệm vị trí:- Thực hiện các công việc Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng/ Kiểm thử mức độ phức tạp với thời gian hạn chế và yêu cầu chất lượng cao.Trách n...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157)

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhiệm vị trí triển khai thành công các giải pháp công nghệ cho các dự án của toàn hàng.Trách nhiệm chính (1)Phát triển phần mềm- Xây dựng giao diện và giao diệ...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (40000033)

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí diễn giải các tập dữ liệu bằng bộ công cụ phân tích dành cho doanh nghiệp của Techcombank để báo cáo thông tin chi tiết có ý nghĩa cho doanh nghiệp...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Quản lý Chi phí (40000315)

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuCandidate is accountable for:- Improve quality of bank-wide operational cost management in the E2E cost management process from planning to spending, reporting and analyz...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Giao dịch sản phẩm (40000991)

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm/ hỗ trợ việc quản lý, lập kế hoạch và triển khai khuôn khổ ch iến lược và hoạt động cho các hoạt động thực hiện sản phẩm Ngân hàng G...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Quản lý chi phí (40000316)

2022-09-10 17:57   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuThực hiện phân tích, đưa ra các cảnh báo, đề xuất, quy trình quản lý liên quan tới việc quản trị chi phí của toàn ngân hàng, kiểm soát các báo cáo chi phí. Trách nhiệm chí...