Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - MVHB Toàn thời gian

2023-03-09 18:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   39 views Reference: 9382
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò và mục tiêu:

 • Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua các kênh: điện thoại, email/Live Chat, Mạng xã hội, Website
 • Xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng được xử lý thỏa đáng, đáp ứng mong đợi của khách hàng
 • Thực hiện cuộc gọi ra theo các chương trình, chiến dịch cụ thể

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua các kênh: điện thoại, email/Live Chat, Mạng xã hội, Website
 • Xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng thỏa đáng, đáp ứng mong đợi của khách hàng
 • Thực hiện cuộc gọi ra theo các chương trình, chiến dịch cụ thể theo yêu cầu của NHCD/Khối
 • Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Giám đốc CSKH/Trưởng nhóm
  • Cập nhật thông tin, văn bản về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy định để tư vấn khách hàng
  • Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, kiểm tra để phục vụ việc tư vấn cho Khách hàng
  • Tham gia hỗ trợ bán chéo đối với ĐVKD (khi có yêu cầu)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Hoàn thành khối lượng công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, SLA theo cam kết; Không để phát sinh rủi ro trọng yếu, tổn thất cho MSB.
 • Hoàn thành khối lượng công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, SLA theo cam kết; Không để phát sinh rủi ro trọng yếu, tổn thất cho MSB.
 • Hoàn thành khối lượng công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, SLA theo cam kết; Không để phát sinh rủi ro trọng yếu, tổn thất cho MSB.
 • Hoàn thành tốt các công việc được giao
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.