Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CV Cao cấp/CV Chính sách chế độ – Phòng Chính sách chế độ - Khối Tài chính kế toán Toàn thời gian

2022-10-18 02:54   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 8119
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1.Thực hiện rà soát, xây dựng/cập nhật hệ thống văn bản quy đinh/ quy trình/ hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến chính sách, chế độ TCKT của ngân hàng.

2.Thực hiện tư vấn các nghiệp vụ về chính sách, chế độ TCKT của ngân hàng/các CTTV (chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, …)

3.Đầu mối giải trình các vấn đề về chính sách, chế độ TCKT cho các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán; làm việc với các Cơ quan quản lý liên quan đến lĩnh vực chính sách, chế độ TCKT

4. Giám sát quá trình thiết kế, xây dựng/sửa đổi/bổ sung hệ thống tài khoản kế toán, các chương trình /sản phẩm/dịch vụ, phân hệ hạch toán kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng loại Khá trở lên. Hiểu biết sâu, rộng các nghiệp vụ ngân hàng; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ TCKT.

Ưu tiên chứng chỉ ACCA; CPA; CPIA….

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh (giao tiếp và đọc hiểu tài liệu).

- Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power point, có thể sử dụng công cụ như SQL, VBA…

- Ưu tiên kinh nghiệm:

+ Kinh nghiệm cán bộ quản lý/CVCC/chuyên gia Chính sách chế độ TCKT tại các Ngân hàng, tại các công ty kiểm toán (ưu tiên các công ty Big4).

+ Tham gia các dự án chuyển đổi hệ thống phần mềm kế toán, chuyển đổi chuẩn mực KT VN sang chuẩn mực KTQT…

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội