Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CV /CVCC Quản trị rủi ro - Ban Dự án Toàn thời gian

2022-10-20 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 8211
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng quy trình, hướng dẫn quản trị các loại rủi ro hoạt động chuyên sâu (rủi ro công nghệ& NHS, Quản lý kinh doanh liên tục, rủi ro thuê ngoài ...) theo phạm vi được phân công
2. Tham gia xây dựng và vận hành các công cụ đo lường/ hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác quản trị các loại rủi ro hoạt động chuyên sâu (rủi ro công nghệ& NHS, Quản lý kinh doanh liên tục, rủi ro thuê ngoài ...) theo phạm vi được phân công
3. Thực hiện giám sát giới hạn an toàn, ngưỡng kiểm soát rủi ro đã được thiết lập
4. Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đối với các quy trình, sản phẩm, dự án mới … của Ngân hàng (thuộc 3 nghiệp vụ Ngân hàng số, Thẻ, CNTT)
5. Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro các loại rủi ro hoạt động chuyên sâu (rủi ro công nghệ& NHS, Quản lý kinh doanh liên tục, rủi ro thuê ngoài ...) theo chuyên đề được phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm …., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống …)
6. Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro tổng thể, mang tính hệ thống … đối với những sự kiện rủi ro phát sinh (thuộc 3 nghiệp vụ Ngân hàng số, Thẻ, CNTT) và các loại rủi ro hoạt động chuyên sâu (rủi ro công nghệ& NHS, Quản lý kinh doanh liên tục, rủi ro thuê ngoài ...) theo phạm vi được phân công
7. Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng rủi ro phát sinh
8. Theo dõi, giám sát quá trình triển khai các giải pháp, kế hoạch hành động đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng phê duyệt để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

1.Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản trị rủi ro/CNTT ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
2. Cử nhân chuyên ngành tài chính- Ngân hàng/ Kinh tế hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan tới CNTT
3.TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội