Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CV/ CVCC Tư vấn Pháp chế - Khối Pháp chế Toàn thời gian

2022-09-22 02:38   Ngân hàng   Toàn Quốc   3 views Reference: 7016
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Tư vấn pháp lý theo yêu cầu của các đơn vị trên hệ thống bao gồm các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mua sắm của Ngân hàng
 • Thực hiện tư vấn, soạn thảo, đàm phán các hợp đồng, văn kiện giữa MB và Đối tác/Khách hàng theo yêu cầu của các đơn vị và phân công của lãnh đạo Ban/Phòng
 • Thực hiện tư vấn pháp lý, rà soát các giao dịch có yếu tố nước ngoài
 • Rà soát hệ thống giấy phép kinh doanh của MB, đề xuất bổ sung các ngành nghề chưa được cấp phép và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ của MB
 • Thực hiện lựa chọn, quản lý danh sách các công ty luật phục vụ hoạt động tư vấn pháp lý trên hệ thống
 • Tổng hợp, đánh giá và đề xuất các tình huống pháp lý, vấn đề pháp lý hệ thống trong quá trình tư vấn pháp lý nội bộ
 • Cập nhật, đánh giá tác động các văn bản pháp luật (VBPL) mới tác động đến hoạt động Ngân hàng
 • Chuẩn bị tài liệu triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Luật Hình sự Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia hệ chính quy trở lên hoặc các trường đại học khác được đào tạo về Luật, tranh chấp kinh doanh Thương mại

Chứng chỉ hành nghề luật sư (ưu tiên)

TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm (CV Level 1), 02 năm (CV Level 2), 03 năm (CV Level 3) trong lĩnh vực pháp chế của Công ty tài chính, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Nhà nước về công tác pháp luật, Văn phòng luật sư và các ngân hàng khác.

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội