Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CV Kinh doanh thẻ - Ban Dự án Toàn thời gian

2022-10-20 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   5 views Reference: 8206
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng phát triển sản phẩm Thẻ phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng.
- Giám sát và triển khai hoạt động thiết kế, kinh doanh và tối ưu các chính sách, sản phẩm, dịch vụ thẻ trong phạm vi được phân giao nhiệm vụ
- Xây dựng và triển khai các chương trình kinh doanh cho các sản phẩm/ dịch vụ thẻ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên
- Có kinh nghiệm theo đúng mô tả công việc là một lợi thế
- Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính là một lợi thế

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội