Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CV Phát triển dịch vụ VIP Toàn thời gian

2023-02-01 21:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   32 views Reference: 9057
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Triển khai và thúc đẩy hoạt động dịch vụ VIP trong toàn hệ thống Eximbank
  • Phối hợp với quản lý/phòng ban để thực hiện các chương trình, phí trên hệ thống Eximbank
  • Phối hợp với quản lý mở rộng hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện kết nối các dịch vụ tốt nhất cho khách dịch vụ VIP trong toàn hệ thống Eximbank
  • Thực hiện các công tác tiếp thị, khuyến mại, quảng cáo
  • Thực hiện các công tác báo cáo
  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/lãnh đạo đơn vị.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)