Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CV Quản lý hạ tầng - Quản trị mạng và an ninh thông tin - Ban Dự án Toàn thời gian

2022-10-20 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 8208
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp quản trị/giám sát, vận hành hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu (DC/DR), hệ thống mạng kết nối tại các đơn vị, các trung tâm vùng, mạng lõi
- Tham gia các dự án triển khai, nâng cấp, cung cấp dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu, mạng kết nối, các tiêu chuẩn bảo mật và các biện pháp để đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cho các dịch vụ công nghệ thông tin
- Thực hiện tối ưu hóa hoạt động thiết bị của TTDL nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và tiết kiệm chi phí vận hành
- Tham gia phối hợp xây dựng, triển khai áp dụng/ ứng dụng các tiêu chuẩn kết nối hệ thống thông tin ổn định, đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế yêu cầu trong các tiêu chuẩn như ISO27001, PCI DSS, NIST
- Xử lý sự cố liên quan tới hạ tầng máy chủ, mạng kết nối, An toàn thông tin

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên
- Có kinh nghiệm theo đúng mô tả công việc là một lợi thế
- Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội