Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVC Báo Cáo - DA Core Banking - Core Banking - DXNB Toàn thời gian

2023-03-06 18:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 9322
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện các công việc thuộc mảng nghiệp vụ Kế toán trong các giai đoạn của Dự án (Từ giai đoạn UAT đến khi golive dự án).

1. Nghiên cứu tài liệu yêu cầu:

 • Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về nghiệp vụ Kế toán
 • Nghiên cứu các tài liệu dự án Core Banking để hiểu rõ tính năng của hệ thống

2. Kiểm thử hệ thống:

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử các tính năng, báo cáo, các phát triển của hệ thống theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo kiểm thử được tối đa các tình huống;
 • Thực hiện các giai đoạn kiểm thử hệ thống, chấm dữ liệu đảm bảo các giao dịch hạch toán theo đúng yêu cầu MSB và SBV
 • Phối hợp với nhà thầu để xử lý các lỗi hệ thống phát sinh trong quá trình kiểm thử;
 • Nghiệm thu hệ thống.

3. Triển khai:

 • Viết tài liệu hướng dẫn người sử dụng;
 • Viết quy trình hạch toán kế toán cho các sản phẩm ngân hàng theo NewCore
 • Tổ chức đào tạo cán bộ triển khai dự án tới các đơn vị và người sử dụng;
 • Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ của dự án để chuyển đổi số liệu từ Core cũ sang Core mới;

Xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai (nếu có)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc tương đương;
 • Kinh nghiệm sử dụng phần mềm: Sử dụng thành thạo và hiểu biết các chức năng, cách vận hành hệ thống Core Banking (hệ thống do MSB lựa chọn)

3. Kiến thức

 • Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán ngân hàng

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm;
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc; Khả năng tư duy logic;
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức; Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến.

5. Các yêu cầu khác

 • Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; trung thực, trong các hoạt động.
 • Kiên trì, có thể giao tiếp tốt đối với các bộ phận, phòng ban, ĐVKD có liên quan trong nội bộ MSB đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của các đơn vị trong khuôn khổ quy định của pháp luật và MSB.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.