Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVC/CVCC/Chuyên gia thiết kế chiến lược - IT BU - DXKB Toàn thời gian

2022-10-17 20:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 8101
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Advise, Develop & Conduct Customer research plan to identify pain point and opportunities, incl. qualitative and quantitative methodologies

Tư vấn, Phát triển và Thực hiện các kế hoạch nghiên cứu thấu hiểu người dùng và phân tích các cơ hội phát triển bằng việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

2. Collaborate with Cross-funcional teams (business stakeholders in DF & BAU) to Align & Design End-to-end journey that solves User and Business pain points, but still maintain the consistency with bank's digital journey & customer experience standard

Phối hợp với đơn vị kinh doanh để đánh giá, xây dựng và thống nhất hành trình khách hàng để giải quyết các vấn đề của khách hàng và các đơn vị kinh doanh, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng và tính nhất quán xuyên suốt các hành trình số

3. Work with cross-functional teams (UX/UI designers, developers, consultants, architects and business stakeholders) to ensure effective implementation of design

Làm việc với các nhóm phát triển sản phẩm (thiết kế trải nghiệm người dùng UX/UI, dev, tư vấn viên, kiến trúc sư kỹ thuật và đội kinh doanh) để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng so với thiết kế trước đó

4. Collaborate with other stakeholders (PO, BA, UXUI, Data analyst, etc.) to analyze users behaviors & collect feedback to improve the digital journeys

Phối hợp với PO, BA, UXUI và nhóm phân tích dữ liệu để phân tích hành vi khách hàng và thu thập phản ánh của khách hàng để cải thiện các hành trình số

5. Maintains high levels of customer satisfaction, & respond quickly and effectively to customers’ challenges and issues arised when exprience MSB's digital journeys

Đảm bảo trải nghiệm khách hàng ở mức tốt nhất, chủ động đánh giá và đề xuất giải pháp với các vấn đề khách hàng gặp phải xuyên suốt các hành trình số

6. Design & Propose customer experience standardized model, Lead the implementation & Ensure the integrated & consistent customer experience across MSB's digital journey

Thiết kế và đề xuất mô hình tiêu chuẩn hoá trải nghiệm khách hàng, chủ động dẫn dắt trong triển khai và đảm bảo tính nhất quán khi tích hợp xuyên suốt các hành trình số của khách hàng tại MSB

7. Manage CJ manual to guide the methodologies, responsibilities & deliverables of Design team in creating consistent digital customer journeys

Quản lý bản Hướng dẫn xây dựng hành trình khách hàng, bao gồm các phương pháp, trách nhiệm và thành phẩm của đôi thiết kế số để đảm bảo tính đồng nhất trong thiết kế các hành trình số hoá

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Bachelor’s degree in Business, Marketing, Design or related disciplines

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh: Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương

- Chứng chỉ: Design Thinking Certificate

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực Researcher/ Strategist in innovation, customer-centric services and product development & designs

3. Kiến thức

- Experience in banking and digital banking is preferred

- Experience in banking products/services

- Experience creating simple and intuitive UI/UX for a system with large amount of content and data

- Human-Centered Design, Design Thinking, Agile

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.