Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVC/CVCC Tín Dụng - Core Banking - DXKB Toàn thời gian

2022-09-23 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 7079
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng tài liệu yêu cầu:
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về nghiệp vụ tín dụng;
- Trao đổi với bộ phận Phát triển sản phẩm của các Ngân hàng chuyên doanh để nắm bắt nhu cầu về sản phẩm tín dụng và dịch vụ đi kèm;
- Nghiên cứu các giải pháp của nhà thầu dự án Newcore để nắm bắt hiểu rõ các tính năng sẵn có của giải pháp cũng như tính năng có thể phát triển, tùy biến của hệ thống ứng dụng;
- So sánh, đối chiếu giữa giải pháp nhà thầu cung cấp với yêu cầu của MSB để đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống và thiết lập các tham số phân hệ tối ưu (gap yêu cầu nghiệp vụ);
- Xây dựng tài liệu yêu cầu các mảng liên quan đến nghiệp vụ Tín dụng (Loan, Limit và Collateral);
- Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ khác đưa ra yêu cầu nghiệp vụ có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm nghiệp vụ CIF, DVKH, TF...);

2. Xây dựng bộ tham số cho Core Banking mới và phương án chuyển đổi dữ liệu:
- Tìm hiểu các quy định về hệ thống công nghệ hiện tại của MSB và bộ tham số của Core Banking cũ mảng nghiệp vụ Tín dụng;
- Phân tích và ghép các tham số tương ứng giữa 02 hệ thống Core Banking cũ và Core Banking mới, đưa ra yêu cầu thiết lập các tham số tối ưu phù hợp với yêu cầu của mảng nghiệp vụ Tín dụng;
- Phối hợp với các NHCD, Bộ phận khác của dự án đưa ra phương án chuyển đổi dữ liệu tối ưu cho mảng nghiệp vụ Tín dụng.

3. Kiểm thử hệ thống:
- Xây dựng kịch bản kiểm thử các tính năng của hệ thống theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo kiểm thử được tối đa các tình huống;
- Hướng dẫn, đào tạo việc kiểm thử cho các thành viên khác của nhóm và các đơn vị có liên quan;
- Thực hiện kiểm thử hệ thống;
- Phối hợp với nhà thầu để xử lý các lỗi hệ thống;
- Nghiệm thu hệ thống.

4. Triển khai:
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn người sử dụng;
- Tổ chức đào tạo cán bộ triển khai dự án tới các đơn vị và người sử dụng;
- Phối hợp với NHCD, Bộ phận khác của dự án để chuyển đổi số liệu từ Core cũ sang Core mới;
- Xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai (nếu có)

5. Nâng cấp/phát triển hệ thống sau Golive:
- Tiếp nhận các yêu cầu nâng cấp hệ thống Core Banking để đánh giá và phối hợp với khối Công nghệ làm việc với nhà thầu thực hiện việc nâng cấp theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- Hỗ trợ vận hành và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng Core banking mới vào vận hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo dự án và Trưởng nhóm nghiệp vụ Tín dụng
- Lập kế hoạch công việc cho cá nhân/nhóm nghiệp vụ theo từng giai đoạn dự án;
- Xây dựng các báo cáo tiến độ công việc/kết quả công việc của cá nhân/nhóm nghiệp vụ theo theo từng giai đoạn dự án;
- Xây dựng các báo cáo có liên quan đến dự án theo phân công;
- Các công việc khác theo phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Quản trị Kinh doanh/Tài chính/Ngân hàng;
- Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc tương đương; Có hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ Tín dụng.
- Kinh nghiệm sử dụng phần mềm: Sử dụng thành thạo và hiểu biết các chức năng, cách vận hành hệ thống Core Banking (hệ thống do MSB đang sử dụng hoặc hệ thống Core Banking mới do MSB lựa chọn);
- Kinh nghiệm tham gia các dự án lớn của các ngân hàng: Core Banking, LOS, các hệ thống đánh giá và phê duyệt tín dụng...

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng;
- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng; Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ Tín dụng tại các ngân hàng đã từng làm việc.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.