Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVC Quản lý và THN hiện trường miền Bắc - MRRB Toàn thời gian

2022-11-01 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   68 views Reference: 8539
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức thực hiện một các các công tác sau:
- Tổng hợp dữ liệu, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Quản lý và thu hồi nợ bán lẻ/ Giám đốc Quản trị nợ rủi ro Bán lẻ và/hoặc phục vụ cho việc vận hành, quản lý nghiệp vụ quản lý nợ
- Phân bổ và quản lý danh mục theo quy định của MSB và theo chiến lược của Giám đốc Trung tâm Quản lý và thu hồi nợ bán lẻ bao gồm: Phân bổ/quản lý danh mục khách hàng cho các nhóm Cảnh báo nợ sớm, Quản lý nợ qua điện thoại, tại hiện trường, truy dấu khách hàng, Xử lý nợ, Hợp tác thu hồi nợ…… Tiếp nhận Khách hàng từ các đơn vị khác của MSB chuyển cho Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ. Đầu mối chuyển Khách hàng cho các Khối Quản lý tín dụng và các phòng ban khác.
- Cập nhật thông tin đầu vào trên hệ thống phần mềm Quản lý và thu hồi nợ phục vụ cho việc quản lý danh mục và cho việc cung cấp thông tin cho các tác nghiệp quản lý nợ bán lẻ
- Tham gia xây dựng chính sách KPI, incentive. Tính KPI, incentive.
- Lập báo cáo vận hành, phân tích và báo cáo quản lý theo yêu cầu của Chuyên gia, các cấp lãnh đạo.

2. Xây dựng và quản lý chất lượng công việc:
- Cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban/nội bộ Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ;
- Theo dõi, kiểm soát chất lượng triển khai các nghiệp vụ nói trên và đưa ra giải pháp khắc phục hoặc nâng cao hiệu quả công việc;
- Phối hợp và lắng nghe các ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng công việc;

3. Quản lý nhân sự:
- Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
- Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.Trình độ

- Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Kỹ năng Excel tốt, kỹ năng word và powerpoint tương đối tốt) và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực ngân hàng/công ty tài chính, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm về mảng liên quan tới công việc phụ trách

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Có hiểu biết cơ bản về tín dụng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.