Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC/ Chuyên gia kiến trúc CNTT - Văn phòng chuyển đổi Toàn thời gian

2022-08-30 17:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 6337
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Hoạch định chiến lược Khung kiến trúc doanh nghiệp (EA) – TOGAF tại MB với 4 lĩnh vực kiến trúc: Kiến trúc ứng dụng (AA), Kiến trúc nghiệp vụ (BA), Kiến trúc dữ liệu (DA), Kiến trúc công nghệ (TA).
 • Quản lý các chính sách, tiêu chuẩn về kiến trúc tổng thể tại MB.
 • Tham gia triển khai và đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc được áp dụng vào các dự án/yêu cầu phát triển.
 • Đánh giá và cho ý kiến về các thay đổi kiến trúc trong các dự án, công việc có liên quan đến thay đổi kiến trúc.
 • Rà soát, đánh giá, xây dựng và chuẩn hoá các phương án cải tiến kiến trúc.
 • Nghiên cứu xu hướng chuyển đổi kinh doanh, xu hướng công nghệ và các giải pháp.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
 • Đã có kinh nghiệm từ 7- 10 năm: Làm việc trong/hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng; Tư vấn, thiết kế và xây dựng giải pháp; Tham gia phát triển phần mềm hoặc triển khai các giải pháp phần mềm
 • TOEIC 600 trở lên
 • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục;
 • Tổ chức và quản lý thời gian; Làm việc theo nhóm; Quản lý xung đột
 • Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định Quản trị rủi ro

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội