Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC/Chuyên gia Quan hệ Khách hàng Phi tổ chức tín dụng - MFIB Toàn thời gian

2022-11-02 19:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   43 views Reference: 8583
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thiết lập, duy trì, phát triển và quản lý quan hệ khách hàng

- Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với khách hàng là các Định chế Tài chính phi Tổ chức Tín dụng

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và trực tiếp/phối hợp với các bộ phận khác tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của MSB;

- Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng về các mặt hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá, thẩm định, chăm sóc khách hàng...;

- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển khách hàng

2. Tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng mục tiêu

- Đàm phán, thống nhất các điều khoản, điều kiện với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;

- Thu thập hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan về khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng;

- Đầu mối tiếp nhận các nhu cầu, vướng mắc, khiếu nại... từ khách hàng, chuyển các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết

3. Triển khai công tác cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và quản lý hạn mức của các Định chế Tài chính phi Tổ chức Tín đụng

- Thu thập thông tin phi tài chính, báo cáo tài chính để lập tờ trình hạn mức dựa trên nhu cầu kinh doanh

- Thực hiện công tác rà soát hạn mức định kỳ theo đúng quy định của Ngân hàng

- Tìm kiếm, đề xuất, duy trì và phát triển các hạn mức giao dịch mà đối tác cấp cho Ngân hàng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại;

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, đặc biệt về bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

3. Kiến thức:

- Có hiểu biết đầy đủ về kinh tế, tài chính, thị trường, đặc biệt là thị trường sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho các Định chế Tài chính phi Tổ chức Tín dụng

- Hiểu biết về luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực nói trên

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Kỹ năng thiết lập quan hệ làm việc bền vững với các cá nhân, đơn vị liên quan như các cơ quan quản lý, và các định chế tài chính;

- Có khả năng giải quyết các phát sinh trong mọi trường hợp, kể cả hỗ trợ đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ công việc chung

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.