Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC/Chuyên gia Quản lý Khách hàng Công ty chứng khoán - MFIB Toàn thời gian

2023-02-16 22:33   Ngân hàng   Toàn Quốc   38 views Reference: 9207
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, dịch vụ dành cho các khách hàng là các công ty chứng khoán tại Việt Nam: dịch vụ tài khoản, quản lý dòng tiền, kết nối thu – chi hộ, dịch vụ thanh toán, cấp tín dụng,…

- Tham mưu, đề xuất chính sách, kế hoạch phát triển khách hàng Công ty chứng khoán với lãnh đạo

- Tiếp cận, tổ chức tiếp thị chào bán các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cho các công ty chứng khoán, mở rộng cơ sở khách hàng, gia tăng doanh thu, lợi nhuận

- Thường xuyên cập nhật thông tin phi tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của khách hàng làm cơ sở đề xuất và làm tờ trình hạn mức giao dịch cho khách hàng

- Theo dõi việc sử dụng hạn mức của khách hàng tuân thủ các điều kiện cấp tín dụng

- Cập nhật các thay đổi trong chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động công ty chứng khoán để kịp thời có các sửa đổi chính sách, sản phẩm dịch vụ phù hợp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại;

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, đặc biệt về bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

3. Kiến thức:

- Có hiểu biết đầy đủ về kinh tế, tài chính, thị trường, đặc biệt là thị trường sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho các công ty chứng khoán

- Hiểu biết về luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực nói trên

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Kỹ năng thiết lập quan hệ làm việc bền vững với các cá nhân, đơn vị liên quan như các cơ quan quản lý, và các định chế tài chính;

- Có khả năng giải quyết các phát sinh trong mọi trường hợp, kể cả hỗ trợ đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ công việc chung

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.