Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC/Chuyên viên Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro Toàn thời gian

2022-08-30 23:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 6346
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Thu thập, xử lý dữ liệu phục vụ hoạt động Xây dựng các mô hình, công cụ đo lường rủi ro tín dụng, scoring xếp hạng khách hàng, hệ thống cảnh báo sớm

- Thực hiện Xây dựng, triển khai các thẻ điểm/mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng tập trung, rủi ro tín dụng đối tác theo phạm vi được phân công

- Hỗ trợ thiết lập các công cụ kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng (thu thập thông tin, đề xuất kịch bản sức chịu đựng, đánh giá và phân tích tác động của kịch bản tới các yếu tố như NPL, dự phòng, vốn cho RRTD, thu nhập từ hoạt động tín dụng…)

- Tham gia xây dựng các công cụ hỗ trợ việc định giá dựa trên rủi ro (risk-based pricing)

- Tham gia tư vấn, tham gia ý kiến đối với hoạt động xây dựng, triển khai các mô hình liên quan đến tín dụng tại các đơn vị liên quan tại MB/Công ty con

- Đưa ra các khuyến nghị, báo cáo trên cơ sở phân tích kết quả đầu ra từ các mô hình đo lường rủi ro tín dụng, từ đó hỗ trợ kiện toàn Khung quản trị rủi ro tín dụng

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Toán - Kinh tế

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CFA 1/FRM 1

TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội