Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC/CVC Phân tích và Quản trị kinh doanh - QTDB Toàn thời gian

2022-10-20 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 8186
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hỗ trợ Giám đốc PT& QTKD hoàn thành nhiệm vụ như dưới và/hoặc một/nhiều mảng công việc chuyên trách (được giao từng thời kì).
1) Quản trị hoạt động kinh doanh: Xây dựng và hoàn thiện công cụ quản trị hoạt đông kinh doanh.
- Xây dựng/định kỳ thực hiện báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo danh mục, phân tích thông tin khách hàng, kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quản lý tín dụng (NH QLTD)
- Phân tích/cung cấp số liệu định kì/đột xuất phục vụ mục đích kinh doanh.
- Phối hợp với các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch kinh doanh/ thu hồi nợ/ ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc NH QLTD. Theo dõi/cung cấp báo cáo định kì kết quả thực hiện/kế hoạch nhằm hỗ trợ các phòng/ban hoàn thành kế hoạch đề ra.

2) Quản trị hiệu suất: Xây dựng và hoàn thiện các công cụ quản lý hiệu suất công việc NH QLTD.
- Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của NH QLTD.
- Phối hợp/hỗ trợ/triển khai/xây dựng hệ thống KPI và định kì thực hiện đánh giá KPI theo yêu cầu quản trị nội bộ của NH QLTD.

3) Xây dựng, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh NH QLTD, hỗ trợ các bên liên quan trong các nhiệm vụ cung cấp/tổng hợp thông tin/báo cáo phục vụ mục đích tuân thủ quy trình/ quy định.
- Đầu mối thực hiện/phối hợp/góp ý với các bên liên quan trong các công văn, biên bản, trả lời các thắc mắc chung liên quan tới NH QLTD (nội bộ MSB/ra bên ngoài).
- Đầu mối tổng hợp/hỗ trợ các bên liên quan trong các nhiệm vụ cung cấp/tổng hợp thông tin/báo cáo chung phục vụ mục đích tuân thủ quy trình/ quy định.

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng,…

- Tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là Excel

- Ứng viên hiểu biết về dữ liệu và các ngôn ngữ lập trình khoa học dữ liệu là một lợi thế

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí MIS, phân tích báo cáo thu hồi nợ, phân tích kinh doanh,…

3. Kiến thức, kỹ năng:

- Có tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, duy trì các mối quan hệ tốt

- Khả năng phân tích số liệu, tư duy logic

- Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc một cách hiệu quả, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.