Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC Phân tích, BC, BI & DVDL - IT BU - DXKB Toàn thời gian

2022-11-05 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   42 views Reference: 8636
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới, tham mưu cho GĐ Phòng Phân tích dữ liệu, Báo cáo & BI về các giải pháp công nghệ tiên tiến:
- Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới Phòng Phân tích dữ liệu, Báo cáo & BI. Đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh năng lực về Phân tích dữ liệu, Báo cáo & BI.
- Rà soát các thiết kế hệ thống báo cáo, BI hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.
- Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình, kỹ thuật dữ liệu lớn trong thành phần phân tích dữ liệu, báo cáo & BI hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng.
- Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp phân tích dữ liệu, báo cáo & BI cho kho dữ liệu lớn được phát triển và triển khai tại Ngân hàng.

2. Xây dựng, kiểm soát, triển khai và nâng cấp hệ thống phân tích dữ liệu, báo cáo & BI:
-Triển khai các dự án/ phát triển liên quan đến phân tích dữ liệu, báo cáo & công cụ BI nhằm khai thác và sử dụng kho dữ liệu lớn của Ngân hàng.
- Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án công nghệ tại MSB.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố về báo cáo, BI.
- Xây dựng, triển khai và quản lý hiệu quả sử dụng nguồn lực, chi phí trong nội bộ đơn vị.
- Tham gia trực tiếp với các nhà thầu bên ngoài triển khai các dự án phân tích dữ liệu, báo cáo & BI.
- Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án về dữ liệu lớn.
- Xác định các vấn đề/ rủi ro trong quá trình phát triển và đề xuất các phương án để phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đó.
- Xác định và quản lý một cách hiệu quả các rủi ro về dữ liệu lớn liên quan đến các dự án công nghệ và hệ thống công nghệ theo quy trình đã được phê duyệt
- Giảm sự cố/lỗi phát sinh khi triển khai báo cáo, BI và xử lý dứt điểm rủi ro về khai thác & phá triển Dữ liệu lớn.

3. Quản lý dự án/ phát triển phân tích dữ liệu, báo cáo & BI và đào tạo nhân viên.
- Quản lý các dự án/ phát triển phân tích dữ liệu, báo cáo & BI thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng và các dự án khác do Lãnh đạo giao.
- Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên trong phòng để đáp ứng các yêu cầu công việc được giao.

4. Các công việc khác được giao

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

- Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông …

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực: Cơ sở dữ liệu lớn, thành thạo công cụ phân tích dữ liệu, tạo báo cáo & BI đối với Cơ sở Dữ liệu cấu trúc hoặc phi cấu trúc

- Kinh nghiệm quảm lý: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Quản lý Dự án liên quan đến khai thác & phát triển dữ liệu lớn

3. Kiến thức

- Am hiểu về tổ chức MSB

- Dữ liệu nghiệp vụ Ngân hàng, đặc biệt là dữ liệu các hệ thống trọng yếu như Core Banking....

- Thiết kế dữ liệu hệ thống, mô hình, Công nghệ phân tích dữ liệu, báo cáo & BI

- Khối Công nghệ, Trung tâm Dữ liệu lớn

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.