Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC phân tích và báo cáo rủi ro - MRRB Toàn thời gian

2023-02-14 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   58 views Reference: 9157
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản trị danh mục tín dụng:

 • Thực hiện phân tích danh mục tín dụng theo nhiều khía cạnh, quản lý danh mục tín dụng theo thông lệ quốc tế và phù hợp khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

 • Đề xuất các xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường, thiết lập các hạn mức rủi ro để kiểm soát rủi ro tín dụng (chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, cơ cấu danh mục tín dụng…).

2. Quản trị dữ liệu rủi ro về tín dụng:

 • Triển khai kiểm soát hệ thống dữ liệu rủi ro về tín dụng

 • Đề xuất xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng

3. Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của MSB:

 • Đề xuất chỉnh sửa quy trình thực hiện Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

 • Thực hiện xây dựng kế hoạch Nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng theo sự phân công.

 • Định kỳ phối hợp với Quản lý tài chính hạch toán dự phòng rủi ro tín dụng

4. Tổ chức và thực hiện các báo cáo rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước:

 • Đề xuất cơ sở dữ liệu phục vụ cho yêu cầu kiểm soát giới hạn, báo cáo.

 • Thực hiện kiểm soát các giới hạn tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước

 • Trực tiếp xây dựng, thực hiện các báo cáo tín dụng gửi Ngân hàng nhà nước

 • Triển khai biện pháp nhằm tự động hóa báo cáo và xây dựng quy định, quy trình liên quan.;

5. Tổ chức khai thác và quản lý hệ thống thông tin tín dụng từ CIC:

 • Thực hiện gửi thông tin tín dụng cho CIC theo yêu cầu.

 • Đầu mối làm việc với CIC về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu nội bộ của MSB.

 • Thực hiện xây dựng, nâng cấp, quản trị hệ thống thông tin tín dụng CIC thuận lợi cho người sử dụng, đảm bảo tính bảo mật theo phân công

6. Các công việc khác được giao

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán tài chính, toán kinh tế;

 • Ngoại ngữ: TOEIC 450-650 hoặc tương đương

 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt sử dụng tốt Excel, ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Access, SQL, VBA và các phần mềm phân tích định lượng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các NHTM trong các lĩnh vực: Quản trị rủi ro (bao gồm QLRR Tín dụng/ Tín dụng đối tác, Mô hình công cụ, Quản lý tài chính, MIS; kinh nghiệm về phát triển cơ sở dữ liệu tối thiểu 1 năm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng và các quy định của pháp luật,

 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức sâu rộng về tín dụng, phân tích rủi ro, hệ thống dữ liệu của NHTM, MIS…

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, khả năng chủ động trong công việc

 • Năng lực chung: Khả năng phân tích và định lượng, khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức, Khả năng tư duy logic, Khả năng quản lý tiến độ công việc

 • Năng lực quản lý/lãnh đạo Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng giải quyết vấn đề

 • Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích và xử lý vấn đề

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.