Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC Quản trị ứng dụng báo cáo - IT BU - DXNB Toàn thời gian

2023-01-30 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   38 views Reference: 9023
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vận hành các dịch vụ công nghệ theo đúng quy trình:

 • Kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh của hệ thống.

 • Tư vấn, hỗ trợ người sử dụng.

 • Thực hiện tuân thủ các quy trình quản lý sự cố, quản lý thay đổi.

 • Tiếp nhận các sản phẩm đầu ra của đội phát triển theo checklist bàn giao của quy trình IT009.

2. Tham gia các dự án, xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch và các nội dung công việc liên quan tới mảng Quản trị Ứng dụng

 • Xây dựng các giải pháp đảm bảo việc hoạt động của hệ thống công nghệ và tham gia triển khai cho khách hàng;

 • Xây dựng và tham gia triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu rủi ro và tham gia triển khai cho khách hàng.

 • Tham gia tư vấn chương trình đảm bảo hoạt động ổn định và giải pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động cho khách hàng;

 • Phối hợp với các đơn vị nội bộ nhằm tư vấn và triển khai các sản phẩm công nghệ cho khách hàng một cách an toàn, nhanh chóng;

 • Đánh giá các vấn đề chưa tuân thủ và đề xuất các giải pháp khắc phục.

3. Nhiệm vụ quản trị rủi ro

 • Thiết lập và xây dựng các chính sách CNTT để đảm bảo việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả;

 • Chủ động vận hành tuân thủ các quy định và các chính sách khác trên các hệ thống hiện tại;

 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với các hệ thống hiện tại;

 • Đảm bảo các thành viên trong nhóm tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác;

 • Xác định những rủi ro có thể gây trở ngại cho việc đạt được các mục tiêu đã đưa ra và có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và có những hành động thích hợp để giảm thiểu những rủi ro đó.

4. Nhiệm vụ sáng tạo, cải tiến

 • Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc

 • Củng cố phát triển kỹ năng về chuyên môn/các kỹ năng mềm của bản thân

5. Nhiệm vụ quản lý chất lượng

 • Hiểu rõ các quy trình dịch vụ khách hàng và truyền đạt lại những quy trình đó cho khách hàng

 • Thiết lập các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng

 • Ước tính, theo dõi và báo cáo về mức độ sẵn sàng của dịch vụ để đảm bảo sự tuân thủ các SLAs đã thỏa thuận

 • Liên tục tìm kiếm các cơ hội và thực hiện các cải thiện về chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

 • Cung cấp các giải pháp để cải thiện những trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ công nghệ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông …)

 • Có khả năng tự nghiên cứu và/hoặc đã có một trong số các chứng chỉ của Microsoft, IBM, Oracle về cở sở dữ liệu hoặc phần mềm midware như Sharepoint, Websphere Network Deployment, WebLogic Clusters, MQueue, MSSQL Server, Oracle, IBM Cognos, IBM Data Stage, IBM Change Data Capture

 • Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh B1 trở lên.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm chuyên môn Phát triển, Vận hành Ứng dụng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về phát triển, vận hành, triển khai từ 3 trở lên cho các giải pháp: Kế toán ngân hàng (ERP), Quản lý nhân sự People Soft (HRIS), Quản lý bán hàng Salesforce (Sale Management), ...

 • Kinh nghiệm chuyên sâu turning các hệ thống báo cáo, CSDL, các hệ thống job ETL, đồng bộ dữ liệu.

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết về một số nghiệp vụ ngân hàng nhất định;

 • Hiểu biết chuyên sâu về một trong các Application Server như WebSphere, WebLogic, JBoss, IIS, TomCat ...

 • Hiểu biết chuyên sâu về các kỹ năng như quản trị DB ở một trong các hệ CSDL Oracle/DB2/SQL;

 • Hiểu biết một trong các giải pháp Business Intelligence như: IBM Cognos, Microft Power BI, Tableau, Oracle OBIEE,...

 • Hiểu biết chuyên sâu về các giải pháp tích hợp, ETL, đồng bộ dữ liệu...

 • Hiểu biết chuyên sâu một trong các giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Oracle ERP, SAP, MS Dynamic), Quản lý nhân sự (PeopleSoft), Quản lý bán hàng (SourceForce)

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic

 • Khả năng giải quyết vấn đề

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

 • Khả năng đàm phán

 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.