Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Đại diện Đơn vị Kinh doanh Back-end - DF - DXNB Toàn thời gian

2022-11-26 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   52 views Reference: 8707
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Đại diện Đơn vị Kinh doanh Back-end - DF - DXNB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc

• Có kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về các hoạt động hàng ngày của bộ phận back end; có kinh nghiệm làm việc ở nhiều bộ phận là một lợi thế (khởi tạo khoản vay, rà
soát/thẩm định, xác thực, tiếp nhận)
• Có hiểu biết sâu sắc về cách quy trình back-end (nhận từ tuyến đầu) được thực hiện từ đầu đến cuối (hoặc ở mức tối thiểu: có góc nhìn rõ ràng về người phụ trách đối với phần còn lại của quy trình)
Có kiến thức và kỹ năng sau đây là một lợi thế:
• Có kinh nghiệm trong các dự án trước về cải thiện hoạt động back-end
• Có kiến thức về các dự án back-end trước đây và hiện tại của MSB, có thể thảo luận về mức độ hiệu quả và rút ra bài học để cải thiện trong tương lai

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.