Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Đại diện Đơn vị Kinh doanh Front-end - DF - DXNB Toàn thời gian

2022-11-26 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 8708
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Đại diện Đơn vị Kinh doanh Front-end - DF - DXNB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc

• Có kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc về các hoạt động hàng ngày của tuyến đầu (tìm nguồn KH, chuyển đổi, tiếp nhận)
• Có hiểu biết sâu sắc về cách tuyến đầu hoạt động đối với các sản phẩm cụ thể (hồ sơ khách hàng cần có, hệ thống tuyến đầu; phiếu gửi tiền tuyến đầu, cách sử dụng hệ thống tuyến đầu/giao dịch viên, những quyết định và quy trình cần thực hiện)
Có kiến thức và kỹ năng sau đây là một lợi thế:
• Có kinh nghiệm thực hiện các phân tích liên quan đến khách hàng
• Có kiến thức về các dự án tuyến đầu trước đây và hiện tại của MSB, có thể thảo luận về mức độ hiệu quả và rút ra bài học để cải thiện trong tương lai

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.