Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

GĐ Kế toán thuế và hậu kiểm - MTCB Toàn thời gian

2022-11-10 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   53 views Reference: 8663
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức, điều hành việc thực hiện công tác thuế

- Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đảm bảo tuân thủ đúng quy định của MSB và Pháp luật

- Đầu mối giải đáp/tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế đảm bảo tối ưu và tuân thủ quy định

- Phối hợp giải trình các vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế

- Tham gia xây dựng các quy chế/quy trình/hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ thuế

2. Quản lý, điều hành công tác hậu kiểm

- Chịu trách nhiệm xây dựng quy trình hậu kiểm và kiểm soát việc thực hiện hậu kiểm đảm bảo đúng quy trình

- Chỉ đạo việc thực hiện hậu kiểm chứng từ và rà soát quy trình hạch toán theo quy định, theo chuyên đề hạng mục chi phí/Phải thu/Phải trả

- Quản lý công tác lưu kho, cung cấp chứng từ phục vụ nội bộ và bên ngoài MSB

3. Công tác quản lý nhân sự:

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV trong đơn vị

- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV

- Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 550 điểm trở lên

- Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng

- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt các chính sách, quy định về thuế, hậu kiểm chứng từ kế

toán chi tiêu nội bộ

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB

+ Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật

+ Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán thuế ngân hàng, hệ thống lõi ngân hàng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.