Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

GĐ QHKH - P. KHDN Lớn Toàn thời gian

2022-10-25 00:01   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 8382
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
 • 1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh:
 • - Xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm cho nhóm căn cứ chỉ tiêu.
 • - Phân bổ và quản lý việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của cá nhân.
 • 2. Tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với KHDN Lớn mới
 • - Tìm kiếm các nguồn KHDN Lớn phù hợp với định hướng chính sách hoạt động của EXIMBANK.
 • - Lập kế hoạch phát triển KHDN Lớn.
 • - Trực tiếp liên hệ, tiếp thị, thiết lập mối quan hệ với KHDN Lớn trong kế hoạch và khi phát sinh cơ hội kinh doanh.
 • - Tiếp nhận thông tin từ KHDN Lớn, tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhu cầu của KHDN Lớn.
 • 3. Duy trì và phát triển quan hệ với KHDN Lớn hiện hữu
 • - Quản lý và khai thác hiệu quả mối quan hệ KHDN Lớn nhằm duy trì khách hàng và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng với EXIMBANK.
 • - Khai thác quan hệ với các nhóm khách hàng liên quan của KHDN Lớn đang quản lý và các mối quan hệ đối tác (nguồn cung ứng và nhà phân phối), qua đó tối đa hóa lợi nhuận mang lại cho EXIMBANK.
 • - Đề xuất các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với KHDN Lớn, mang lại thu nhập cho EXIMBANK.
 • 4. Tăng thu nhập KHDN Lớn mang lại cho EXIMBANK
 • - Bán thêm sản phẩm Doanh nghiệp SME, bán chéo sản phẩm cá nhân cho KHDN Lớn phụ trách.
 • - Đề xuât lãi suất, phí dịch vụ áp dụng cho KHDN Lớn được phù hợp và cạnh tranh với ngân hàng khác để khách hàng tăng cường quan hệ với EXIMBANK, làm tăng thu nhập khách hàng mang lại cho EXIMBANK.
 • 5. Đảm bảo chất lượng phục vụ cho KHDN Lớn
 • - Phối hợp với các trung tâm, phòng ban, bộ phận, có liên quan để tổ chức cung ứng dịch vụ cho KHDN Lớn đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • - Tiếp nhận phản hồi của KHDN Lớn trong danh mục quản lý, tổ chức giải quyết nhu cầu và phản hồi của khách hàng theo đúng chuẩn mực chất lượng phục vụ KHDN Lớn của EXIMBANK.
 • 6. Tổ chức tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
 • - Tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
 • - Đánh giá và đề xuất đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đề xuất được phê duyệt hoặc được chỉ định.
 • 7. Tổ chức tham gia mua nợ, đồng tài trợ
 • - Tìm kiếm cơ hội tham gia mua nợ, đồng tài trợ vay hợp vốn các dự án
 • - Đánh giá và đề xuất mua nợ, đồng tài trợ.
 • - Làm đầu mối thực hiện thủ tục mua nợ, đồng tài trợ được duyệt hoặc được chỉ định.
 • - Quản lý danh mục KHDN Lớn mua nợ, đồng tài trợ được phân công và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định
 • 8. Quản lý các đơn vị kinh doanh được giao
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)