Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp thẻ tín dụng (40001459) Toàn thời gian

2023-02-28 00:07   Ngân hàng   Toàn Quốc   56 views Reference: 9292
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí:
- Xây dựng chiến lược phát triển giải pháp thẻ tín dụng đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc Khách hàng trọng tâm.
- Tổ chức triển khai, quản lý, điều hành các hoạt động phát triển giải pháp thẻ tín dụng cùng các hoạt động liên quan nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng cá nhân đồng thời đạt được mục tiêu kinh doanh của ngân hàng theo định hướng chiến lược.

Trách nhiệm chính (1)

Thiết kế gói giải pháp thanh toán & cho vay tiêu dùng cho từng phân khúc KH trọng tâm.
- Hỗ trợ Giám đốc Khối RBG xây dựng và thực thi chiến lược phát triển sản phẩm thẻ tín dụng theo định hướng chung của Techcombank
- Xây dựng và thực thi chiến lược mảng sản phẩm thẻ tín dụng của Khách hàng cá nhân. Phát triển các sản phẩm thẻ tín dụng đột phá cho từng phân khúc KH dựa trên nền tảng công nghệ số & am hiểu khách hàng trên toàn hành trình khách hàng.
- Xây dựng các gói giải pháp thẻ tín dụng đa dạng đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc trên nền tảng công nghệ số & trải nghiệm đa kênh; giúp TCB gắn kết với KH trong dài hạn.
- Trực tiếp tham gia công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm đối với mảng sản phẩm thẻ tín dụng theo định hướng chung của Khối và ngân hàng.
- Tham mưu công tác thiết lập chính sách, quy trình, công cụ, phát triển hệ thống cần thiết nhằm thực thi các nhiệm vụ, trách nhiệm của bộ phận Sản phẩm thẻ tín dụng để đạt được mục tiêu và định hướng chiến lược của Khối.

Trách nhiệm chính (2)

Quản trị hoạt động kinh doanh
- Quản lý hoạt động xây dựng/phát triển sản phẩm thẻ tín dụng xuyên suốt từ giai đoạn am hiểu khách hàng, xác định CVP, thiết kế giải pháp/tính năng theo lộ trình CVP nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng đồng thời phù hợp quy định, năng lực của Techcombank.
- Quản lý hoạt động triển khai sản phẩm thẻ tín dụng từ giai đoạn thiết kế nội dung/ý tưởng, xây dựng quy trình/hướng dẫn triển khai cung cấp sản phẩm, thực hiện triển khai chương trình tới đơn vị kinh doanh, liên hệ với các đối tác liên quan (nếu cần)
- Quản lý hiệu quả triển khai sản phẩm thẻ tín dụng thông qua các chỉ số đo lường mức độ hài lòng khách hàng, chỉ số tài chính và rủi ro (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) liên quan đến sản phẩm.
- Quản lý việc phối hợp với bộ phận trong Khối RBG và ngoài Khối để thống nhất kế hoạch quan hệ đối tác nhằm bảo đảm tối ưu hiệu quả quản lý quan hệ đối tác
- Chỉ đạo và hỗ trợ các thành viên trong bộ phận khi tham gia, xây dựng và thực thi các dự án, sáng kiến chiến lược có tác động, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển sản phẩm thanh toán (nếu có)

Trách nhiệm chính (3)

Quản trị và phát triển nguồn lực
- Quản lý nguồn lực (bao gồm xây dựng kế hoạch định biên, huy động và điều phối nhân lực trong và ngoài Khối RBG, đào tạo, phát triển đội ngũ, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ trực tiếp) nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng hoạt động theo mô hình “nhóm giải pháp liên chức năng”
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên để đạt được mục tiêu đã đặt ra
- Tham mưu cho Giám đốc Khối kế hoạch phát triển năng lực đội ngũ cán bộ trung gian, đội ngũ kế cận của bộ phận Thẻ tín dụng
Công tác văn hóa tổ chức:
- Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng
- Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc RBG

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc RBG

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Giám đốc phát triển sản phẩm, Chuyên gia phát triển sản phẩm
Chuyên gia phát triển giải pháp, Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận trong Khối RBG và ngoài Khối có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Đối tác cung cấp sản phẩm thẻ, các cơ quan nhà nước có liên quan (NHNN…)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Có ít nhất 15 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành, tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách kinh doanh, mô hình hoạt động về 1 mảng kinh doanh trong Ngân hàng.
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Bằng TOEIC >= 700 (hoặc tương đương)
Bằng cấp:
- Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành tài chính/ngân hàng/quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực khác tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)